Hilsen fra Generalsekretæren

Y’s Men er en god og viktig støttespiller for det lokale speiderarbeidet over store deler av landet.

 

Det lokale Y’s Men-arbeidet rundt omkring i landet bidrar med viktig økonomisk og praktisk støtte til det lokale speiderarbeidet. Det er heller ikke få dugnadstimer som er lagt ned på leirsteder, forsamlingslokaler og på arrangementer – for å støtte opp om aktivitetene. Dette er en støtte vi setter stor pris på, og som bidrar til at lederne i speidergruppene i større grad kan konsentrere seg om aktivitetene i speidergruppa.

 

I tillegg har Y’s Men et tilbud til voksne KFUK-KFUM-speidere som ikke lenger er del av det ukentlige speiderarbeidet. Det er flott at ressurspersoner og støttespillere som i mange år har vært sentrale i speiderarbeidet, fortsatt kan ha et sted å oppleve fellesskap, og bidra til at kommende generasjoner får oppleve noe av det samme de selv har fått oppleve. Verdien av å ha god kontakt mellom det lokale Y’s Men og speidergruppa er potensielt stor. Oppfordringen gis dermed også til dere som i dag ikke har noe særlig kontakt med den lokale speidergruppa. Ta kontakt, og prøv å finne ut sammen hvordan dere kan ha gjensidig glede av å samarbeide.

 

Det er utrolig flott for KFUK-KFUM-speiderne å ha så gode støttespillere, som både i praksis og økonomisk stiller opp for det lokale arbeidet. Vi oppfordrer alle gamle speidere til å støtte opp om Y’s Men og ser frem til fortsatt godt samarbeid også i årene som kommer.

 

Med vennlig speiderhilsen,

 

Svein Olav Ekvik

Generalsekretær