Hilsen fra Generalsekretæren

-En viktig støttebevegelse for KFUK-KFUM

 

Y’s Men har betydning for vårt lokale KFUK-KFUM-arbeid mange steder, både i form av økonomisk, praktisk og moralsk støtte, sier generalsekretær i Norges KFUK-KFUM Øystein Magelssen.

Øystein Magelssen har vært generalsekretær i Norges KFUK-KFUM siden sommeren 2015. Med sin lange fartstid i organisasjonen, både som valgt leder av forbundsstyret, som ansatt i KFUK-KFUM Asker og Bærum, og medlem i både barne- og ungdomsarbeid, har han ikke kunnet unngå å bli kjent med Y’ Men.

   

Den stødige gjengen 

De første personlige erfaringene fikk han allerede som tenåring i Høvik menighet i Bærum.- Jeg husker godt den stødige gjengen av godt voksne fedre og bestefedre som var våre supportere i ungdomsarbeidet hvor jeg vokste opp, og som sto på med loppemarked og dugnader. Seinere har jeg sett mange gode eksempler på betydningen av Y’s Men rundt omkring, nå som da.

 

Y’s Men viktig

Gjennom sitt arbeid har generalsekretæren nå jevnlig kontakt med Y’s Men, et samarbeid Øystein setter pris på. - Det er alltid hyggelig å besøke Y’s Men klubber og få møte lederne for bevegelsen i de årlige samarbeidsmøtene vi har. Hva slags betydning har Ys Men sitt arbeid for barn og ungdom i KFUK-KFUM? -Y’s Men har betydning for vårt lokale KFUK-KFUM-arbeid flere steder, i form av nyttig erfaring, «moralsk støtte», viktig praktisk hjelp lokalt og på leirsteder, og god økonomisk hjelp. Denne støtten er vi i KFUK-KFUM veldig takknemlig for, sier Øystein. Dette er gode eksempler på en fornyet bevissthet i Y’s Men-klubbene om deres rolle som støttebevegelse for KFUK-KFUM som jo opprinnelig også var ideen da Y’s Men ble etablert i Toledo i USA i 1922.