Hilsen fra biskop Helga Byfuglien

Preses Helga Byfuglien leder biskopene i Den Norske Kirke.

Hun var tidligere generalsekretær i KFUK-KFUM, og kjenner godt til det arbeidet Y’s Men gjør i mange menigheter. - I en rekke menigheter støtter Y’s Men direkte opp under viktig arbeide. Ikke bare slikt som er knyttet til KFUK-KFUM. De støtter søndagsskoler, kor og andre grupper, og bidrar til kirkeskyss og i menighetens liv for øvrig, sier hun.

- De menighetene som har en Y’s Men klubb er heldige. Det er jo ikke bare slik at de jobber hele tiden. En Y’s Men klubb gir medlemmene et pustehull. De får personlig utvikling og holder seg orientert om viktige samfunnsspørsmål.

I de fleste klubbene er det også en åndelig dimensjon ved møtene som gir næring til sjelen.

Byfuglien ser det som viktig at det nå skjer en rekruttering inn i Y’s Men. Hun er positiv til at det dannes nye klubber, og at unge og voksne får et slikt tilbud i menighetene.

- Jeg vil oppfordre alle menigheter til å vurdere mulighetene for å etablere Y’s Men klubber. Det er synd om Y’s Men skal forsvinne. Den Norske Kirke trenger Y’s Men!