Utviklingsfondet (EF)

Fondet har som formål å fremskaffe finansiell støtte og stabilitet til våre nåvær­ende og fremtidige formål, programmer og utbredelse, m.a.o.: Styrke og ut­vikle Y's-dom. Kun rentene blir brukt. Det internasjonale råd velger prosjekt.