Ungdomsutveksling (YEEP)

Utvekslingen av norske ungdommer til utlandet har i de senere år stagnert. Dette har sin forklaring i at vi ikke har unge medlemmer, som for 20–30 år siden da programmet ble innstiftet. De kandidater man i dag har er vesentlig fra våre nye regioner som Russland og lignende. Imidlertid ser det ut til at det i kommende periode igjen kan bli en revitalisering av dette arbeidet. Det pågår også arbeid internasjonalt for å finne fram til måter å aktivisere dette arbeidet.

Dette programmet er ikke prioritert i Y's Men i etter 2016.