Solidaritetsfondet

Det ble i 1992 for Area Europa vedtatt en “Solidaritetskontingent“ på DKK 5 pr medlem. Midlene inngår i et Solidaritetsfond for arbeidet i Russland. Kontingenten vedtas for hvert år av Arearådet (ACM).