Vår Kristne basis = åpen og tydelig

I Norge bør Y’s men med sitt ståsted tett opp til den norske kirke drøfte hvordan vi kan være en bevegelse med stor raushet og åpenhet og samtidig ikke miste fotfeste i vår kristne basis.

Åpent medlemskap må bety noe.  Vi krever ikke en trosbekjennelse for å bli medlem, men vi vil tilby et raust og inkluderende klubbmiljø med et meningsfylt program. Vi inviterer så til innsats for barn og unge i KFUK-KFUM, kirken, internasjonalt og nærmiljøet.

Derfor trenger vi også å se utenfor den tradisjonelle kirkegjenger-kretsen etter nye medlemmer. Det er mange som kan være tiltrukket av formålet uten at de kjenner seg hjemme i troens verden.

De skal kunne oppleve klubbfellesskapet godt og kjenne seg blant venner der uten å føle seg presset til konformitet eller trostvang.Kombinert med en slik raus åpenhet er det viktig at det aldri er tvil om vår kristne basis når programmet legges og slik vi fremtrer som klubber.

Våre lover formulerer det blant annet slik ”Region Norge har sin basis i at Jesus Kristus er Gud og Frelser slik den Hellige Skrift vitner om det”.

Noen har funnet veien til en tryggere tro på Jesus gjennom fellesskapet i Y’s men. Det gleder vi oss over når det skjer i tillegg til at vi står skulder ved skulder i arbeidet for å tjene barn og unge.