Fasteprosjektet TOF (Time of Fast)

 

Prosjekter som det skal arbeides med å finne støtte til i kommende arbeidsår, ble besluttet på ICM i juli 2017. 

Klubbene samler inn penger med fastebørser og andre aktiviteter. En rekke klubber ber nærmeste kirke om å at det blir tatt opp offer en søndag i fasten til dette. Offeret på Y’s Mens internasjonale kirkedag er også ofte benyttet til dette. Regionstyret oppfordrer klubbene til å ta kontakt med tjenesteleder for Fasteprosjektet dersom klubbene ønsker besøk eller få tilsendt materiell.