Brorskapsfondet (BF)

Fondet har til hensikt å fremme internasjonalt fellesskap ved å gjøre det mulig for medlemmer å delta på internasjonale konferanser. Videre skal fondet gjøre det mulig å reise i fremmede land for å besøke klubber og enkeltmedlemmer med den hensikt å inspirere og selv bli inspirert. Fondets midler skaffes til veie på to måter:

1.       Gjennom innsamling og salg av brukte frimerker (f.t. ikke særlig inn­bring­ende).

2.       Kontanttilskudd fra klubbene.

Regionstyret har besluttet å avvikle innsamling av frimerker da dette er mer arbeidskrevende enn inntektsbringende.

Ut fra hvor mange USD klubben har bidratt med, kan det søkes om tildeling fra fondet. Laveste nivå er USD 5 pr. medlem. Dette må være oppnådd året før (01.06–31.05) en eventuell søknad sendes. Søknadsskjema fås hos regionsleder (RD). I temahefte nr. 6, Brorskapsfondet, finner du flere opplysninger om fondet.