Våre prosjekter

Y's Men har alltid en rekke prosjekter som det jobbes med. Disse finansieres med bidrag fra klubbene over hele verden. I tillegg støtter klubbene i Norge noen lokale prosjekter. Vanligvis støtter vi prosjekter over en tre års periode, noen ganger lenger.

Se underliggende sider for de viktigste prosjekt og internasjonale program.

Kalender

12jun kl. 12:00

Regionstyremøte nr 7 2019/20

Møtested Mandal.

12jun kl. 12:00
12jun kl. 16:00

Regionskonferanse i Mandal 2020 - AVLYST

Konferansen er åpen for alle medlemmer. Årsmøtedelen er for klubbenes delegater.

12jun kl. 16:00
22jun

Frist for å legge inn nytt styre og distriktsleder i medlemsregisteret

Klubbene må innen denne fristen legge inn nytt klubbstyre. Klubbens sekretær og …

22jun
27jul

Oppdatering av medlemsregisteret (Portalbuzz)

Nye medlemmer må registreres i Portalbuzz. Sjekk at alle opplysninger på eksisterende …

27jul
13aug

Verdenskonvent i Odense, Danmark - AVLYST

Konferansen er åpen for alle medlemmer. Det er ingen "årsmøte"-poster på denne …

13aug
15aug

Frist for å innkalle til Distriktsrådsmøte

Frist for distriktsleder (distriktsstyret) å fastsette dato for distriktsrådsmøte. …

15aug
11sep

Regionskonferanse Central Syd

11sep
15sep

Frist for innbetaling av halvårskontingent

Frist for klubbene og direktemedlemmer til å betale kontingent og prosjektbidrag for …

15sep
18sep

Regionskonferanse Finland-Baltikum

18sep
16jun

Areakonferanse 2021 Europa, Struer (DK)

16jun