Våre prosjekter

Y's Men har alltid en rekke prosjekter som det jobbes med. Disse finansieres med bidrag fra klubbene over hele verden. I tillegg støtter klubbene i Norge noen lokale prosjekter. Vanligvis støtter vi prosjekter over en tre års periode, noen ganger lenger.

Se underliggende sider for de viktigste prosjekt og internasjonale program.

Kalender

14jun kl. 15:00

Regionstyremøte (Gardermoen)

14jun kl. 15:00
15jun kl. 09:30

Regionens årsmøte 2019

15jun kl. 09:30