Våre prosjekter

Y's Men har alltid en rekke prosjekter som det jobbes med. Disse finansieres med bidrag fra klubbene over hele verden. I tillegg støtter klubbene i Norge noen lokale prosjekter. Vanligvis støtter vi prosjekter over en tre års periode, noen ganger lenger.

Se underliggende sider for de viktigste prosjekt og internasjonale program.

Kalender

01mar

Internasjonal kirkedag

Ny ordning. 1. søndag i mars. Fellesarrangement i regi av distriktsstyret eller …

01mar
03mar kl. 10:00

Regionstyremøte nr 5 2019/20

Møtested Asker.

03mar kl. 10:00
07mar

Distriktsamling Vekst og utvikling

Deltakelse fra distriktene Bjørgvin, Rogaland, Vestfold og Østland nord i tillegg til …

07mar
15mar

Frist for innbetaling av halvårskontingent

Frist for klubbene og direktemedlemmer til å betale kontingent og prosjektbidrag for …

15mar
16mar kl. 19:30

Distriktskonferanse Trøndelag

K/M-huset Trondheim. Jan Austad deltar fra Regionstyret.

16mar kl. 19:30
18mar kl. 19:00

Distriktskonferanse Østfold

Menighetssenteret Kråkerøy. Per Trygve Normann deltar fra Regionstyret.

18mar kl. 19:00
21mar

Distriktskonferanse Vestfold

Knattholmen. Jan Austad deltar fra Regionstyret.

21mar
21mar

Distriktskonferanse Møre

Eller 28.03 i Ålesund. Bjørn Arve Bentsen deltar fra Regionstyret.

21mar
21mar kl. 10:00

Distriktskonferanse Bjørgvin

Kyrkjestova i Os. Per Trygve Normann deltar fra Regionstyret

21mar kl. 10:00
28mar

Distriktskonferanse Sverige

Järfälla. Jan Austad deltar fra Regionstyret.

28mar
29mar kl. 11:00

Distriktskonferanse Østland Nord

Raufoss kirke. Per Trygve Normann deltar fra Regionstyret.

29mar kl. 11:00
01apr

Frist for å sende ut info om viktige saker til årsmøtet.

Ref § 4.6

01apr
18apr kl. 11:00

Distriktskonferanse Oslo og Akershus

Rotnes kirke, Nittedal. Jan Austad deltar fra Regionstyret.

18apr kl. 11:00
18apr kl. 16:00

Distriktskonferanse Rogaland

Bekkefaret kirke. Per Trygve Normann deltar fra Regionstyret.

18apr kl. 16:00
25apr

Distriktskonferanse Agder

Grimstad. Jan Austad deltar fra Regionstyret.

25apr
05maj kl. 10:00

Regionstyremøte nr 6 2019/20

Møtested Mandal.

05maj kl. 10:00
10maj

Frist for å sende rapport fra distriktsleder og tjenesteleder

Distriktsleder og tjenesteleder skal sende inn årsrapport som dekker eget arbeid for …

10maj
15maj

Frist for utsendelse av arbeidsplan og budsjett for neste periode

Regionstyret har ansvar for at arbeidsplanen og budsjettforslaget for neste år blir …

15maj
12jun kl. 12:00

Regionstyremøte nr 7 2019/20

Møtested Mandal.

12jun kl. 12:00
12jun kl. 16:00

Regionskonferanse i Mandal 2020

Konferansen er åpen for alle medlemmer. Årsmøtedelen er for klubbenes delegater.

12jun kl. 16:00
22jun

Frist for å legge inn nytt styre og distriktsleder i medlemsregisteret

Klubbene må innen denne fristen legge inn nytt klubbstyre. Klubbens sekretær og …

22jun
27jul

Oppdatering av medlemsregisteret (Portalbuzz)

Nye medlemmer må registreres i Portalbuzz. Sjekk at alle opplysninger på eksisterende …

27jul
13aug

Verdenskonvent i Odense, Danmark

Konferansen er åpen for alle medlemmer. Det er ingen "årsmøte"-poster på denne …

13aug
15aug

Frist for å innkalle til Distriktsrådsmøte

Frist for distriktsleder (distriktsstyret) å fastsette dato for distriktsrådsmøte. …

15aug
15sep

Frist for innbetaling av halvårskontingent

Frist for klubbene og direktemedlemmer til å betale kontingent og prosjektbidrag for …

15sep