Medlemmer i Valgkomiteen for 2019-20

Medlem (2017-2020):

Ingvar Lyche, Råde Y's Men's Club, Mobil: 974 78 125, E-post: i-lyche(at)online.no

Medlem (2016-2023):

Solveig H. Gjeruldsen, Bekkefaret Y's Men's Club, Mobil: 916 49 778, E-post: solveighg(at)gmail.com

Medlem (2016-2020):

Einar Horneman Øfsti, BrumunddalY's Men's Club, Mobil: 413 37 182, E-post: einaroe(at)online.no

§ 6 VALGKOMITE

§ 6.1   Valgkomiteen sammensettes av 3 medlemmer valgt av regions­konfe­ransen. Valget gjelder for to år, men mulighet for gjenvalg (maks 4 års funksjons­tid). Første gang velges ett medlem for ett år.

 

Vedtekt 611    Valgkomiteens funksjonstid og rapportering:

a)         Valgkomiteen fungerer i tiden mellom to ordinære regionskonferanser

b)        Valgkomiteen avgir sin innstilling skriftlig til regionsleder innen 1. april

c)         Regionsleder sender innstillingen til klubbene innen 1. mai.

Vedtekt 612    Valgkomiteens oppgaver:

a)        Valgkomiteen skal i løpet av januar anmode klubbene om å sende skriftlig forslag på kandidater til valg av kommende regionsleder (RDEE) samt medlemmer av lov- og kontroll­utvalget til valgkomiteens leder.

b)        Kandidaten/kandidatene skal ha godkjent nominasjonen. Det er valg­komiteen som forespør kandidatene.

c)         Valgkomiteen innstiller vanligvis på en kandidat til RDEE.

d)        Dersom valgkomiteen innstiller på flere kandidater, settes disse opp på en alfabetisk liste. Det blir da opp til regionskonferansen å foreta valg.

e)        Valgkomiteen skal også foreslå 1 kandidat til neste års valg­komite.