Kristen basis

Bjørn K. Nygaard, Biskopshavn Y's Men's Club, Mobil: 938 68 040, E-post: bjny(at)live.no 

Vekst og utvikling

Thor Lütchen-Lehn, Askøy Y's Men's Club, Mobil: 414 25 489, E-post: thorluth@gmail.com

Mer om Vekst og utviklingfinnes HER.

Kontakt med KFUK-KFUM

Per Trygve Normann, Østenstad Y's Men's Club, Mobil: 909 96 015, E-post: ptnormann@gmail.com

Oppgaven er i hovedsak knyttet til oppfølging av samarbeidsprosjekter og møter med organisasjonene. Oppgavene tillegges fungerende regionsleder i nært samarbeid med neste regionsleder

Fasteprosjektet (ToF)

Egil Odd Halvorsen, Arendal Y's Men's Club, Mobil: 905 59 048, E-post: egil-odd@broadpark.no 

Informasjon om Fateprosjektene (Time Of Fast = ToF) finnes HER.

Regionens arkiv

Svend B. Jacobsen, Stavanger St. Svithun Y's Men's Club, Mobil: 992 04 025, E-post: svend.jacobsen55@gmail.com 

Oppgavene består i å motta regionstyrets dokumenter og sørge for at dette blir arkivert i Statsarkivet i Stavanger. Arkiver fra klubbene og distriktene, må arkiveres ved det lokale byarkiv.

Vennskapsklubber

Marit Torp, Kråkerøy mixed Y's Men's Club, Mobil: 995 88 213, e-post: marittorp@icloud.com

Oppgavene består i hovedsak å bidra til at regionens klubber motiveres til å opprette vennskapsklubber i andre land. Mer om Vennskapsklubber finnes HER.

Y's Magasinet

Stein Gjeruldsen, Bekkefaret Y's Men's Club, Mobil: 992 09 914, tilstein@hotmail.com

Facebook-redaktør

Elisabeth Halvorsen, Arendal Y's Men's Club, Mobil: 917 68 373, E-post: elisabeth.halvorsen@arendal.kommune.no 

Hjemmesider

Svend B. Jacobsen, Stavanger St. Svithun Y's Men's Club, Mobil: 992 04 025, E-post: svend.jacobsen55@gmail.com 

Oppgaven er knyttet til stell, vedlikehold og oppdatering av regionen sine hjemmesider.

Norsk Symbolika

Jan Erik Berg, Asker Y's Men's Club, Mobil: 913 94 059, E-post: jan_erik_berg@yahoo.no 

Mer informasjon om Norsk Symbolika finnes HER

Medlemsregister

Finn A. Pedersen, Hinna Y's Men's Club, Mobil: 922 18 722, E-post: finnap(at)online.no

Dette området omfatter hjelp og bistand til klubber og medlemmer for å holde medlemsregisteret oppdatert.

Veiledninger til bruk av medlemsregisteret (Portalbuzz) finnes HER.