Regionstyrets medlemmer 2020-2021

Regionsleder (RD) Jan M. Austad, Mandal Y's Men's Club, Mobil: 905 90 013, E-post: jari.austad@gmail.com
Forrige Regionsleder (PRD) Per Trygve Normann, Østenstad Y's Men's Club, Mobil: 909 96 015 E-post: ptnormann@gmail.com
Neste Regionsleder (RDE) Roy Rasmussen, Tønsberg Y's Men's Club, Mobil: 970 22 496, E-post: royrasmu@online.no

Regionstyrets sekretær og kasserer

Regionssekretær (RS) Torgeir H. Persett, Hinna Y's Men's Club, Mobil: 950 69 912, E-post: Torgeir@persett.net
Regionskasserer (RT) Arne Thorsen, Stavanger St. Svithun Y's Men's Club, Mobil: 971 67 776, E-post: arne.thorsen@lyse.net