Organisasjonen

Organisasjonen er demokratisk oppbygget. Klubbmedlemmene velger sitt eget klubbstyre. I ut­­gangspunktet er alle valg for ett år. Hensikten med dette er at alle skal gis mulighet til å få styre­­erfaring og lederopplæring i organisasjonen. Klubbene velger deretter sin «distrikts­leder». Distriktsleder sitter i et distriktstyre sammen med den som var distriktsleder i året før og den som er valgt til å være distriktsleder året etter. Slik rullerer posisjonene i distriktstyret ved at en slutter og en ny begynner. Da er det alltid 2 igjen som har erfaring. Internasjonalt brukes betegnelsen Troika om dette.

Valg av regionstyret er på samme måte. Regionsleder har en funksjonstid på ett år og velges av klubbdelegatene på regionens årsmøte. I tillegg kan regionstyret utpeke tjenesteledere til å ivareta oppgaver som avlaster regionstyrets medlemmer innenfor avtalte arbeids­om­råder.

Konferanser

Konferanser er en viktig del av arbeidet og fellesskapet. I løpet av 3-4 dager møtes medlemmer fra forskjellige kulturer til felles foredrag og gjensidig inspirasjon. Slik skapes gjensidig for­ståelse mellom forskjellige kulturer.

Hvert partallsår arrangeres en internasjonal konferanse (International Convention) for med­lem­mer over hele verden. Den 70. verdenskonferansen ble arrangert i Stavanger i 2012 med ca 800 deltakere. Norge arrangerte også verdenskonventet i 1990 (Oslo). I 2020 skal konferansen holdes i Danmark (Odense). I 2022 skal organisasjonen feire sitt 100-års jubileum på Hawaii, med en konferanse i organisasjonens opprinnelsesland (USA).

Hvert oddetallsår arrangeres det en konferanse for medlemmene som tilhører dette området (Area Convention). Denne ble avholdt i Arendal i 2015 og i Cesis, Latvia i 2017. I 2019 avholdes konferansen i Ekaterinburg, Russland

Region Norge har besluttet at regionskonferansen fra 2019 avholdes hvert annet år. Neste konferanse blir i Mandal i juni 2020. Hvert år avholdes et årsmøte, enten som et selvstendig årsmøte (det året det ikke er regionskonferanse) eller som en del av regionskonferansen. I 2019 holdes regionens årsmøte på Gardermoen, lørdag 15. juni.