Distriktsleder Vestfold

Roy Rasmussen, Tønsberg, Mobil: 970 22 496, E-post: royrasmu@online.no

Bugården Y's Men's Club

President: Dagmar Andersen, Mobil: 994 67 674, E-post: kaadag(at)online.no

Stiftet: 03.05.1980 Kommune: Sandefjord             25   medl.      Menn og kvinner

Møtested: Bugården kirke. En fredag i måneden kl 19.00

Vennskapsklubb: Göteborg (SE), Randers (Niels Ebbesen) (DK)

Kongsberg Y's Men's Club

President: Asbjørn Kjørstad, Mobil: 992 93 570, E-post: akjoerst(at)frisurf.no

Stiftet: 07.10.1986 Kommune: Kongsberg             18   medl.      Menn og kvinner

Møtested: Menighetsenteret, Hyttegt. 4. Hver 2. tirsdag kl 19:00

Vennskapsklubb: Hammer (DK), Hibini Tietta (RU)

Nøtterøy Y's Men's Club

President: Inger Johanne Sørensen, Mobil: 993 89 888, E-post til sekretær: carath(at)online.no

Stiftet: 24.05.1981 Kommune: Nøtterøy               26   medl.      Menn og kvinner

Møtested: Peisestua, Teie kirke. Hver 2. mandag kl 19:00-21:30

Vennskapsklubb: Søndre Bjert (DK), North Coast Y'service Club (USA)

Sandefjord Y's Men's Club

President: Kjell Grini, Mobil: 934 65 730, E-post: skuteon4(at)hotmail.com

Stiftet: 14.09.1963 Kommune: Sandefjord             11   medl.      Menn og kvinner

Møtested: Kirkestuen i Bugården kirke. Én onsdag i måneden kl. 19.00

Vennskapsklubb: Viborg (DK)

Stokke Y's Men's Club

President: Bjørg Tidemann, Mobil: 995 95 226, E-post: bjorgtide(at)gmail.com

Stiftet: 03.05.1980 Kommune: Stokke                 21   medl.      Menn og kvinner

Møtested: Stokke KUF-lokale. Hver 2. mandag kl 19:00

Vennskapsklubb: Kronjylland, Randers (DK)

Tønsberg Y's Men's Club

President: Bjørg Else Rasmussen, Mobil: 970 22 476, E-post: bjelse(at)online.no

Stiftet: 14.09.1963 Kommune: Tønsberg              56   medl.      Menn og kvinner

Møtested: Solvangkirken.

Vennskapsklubb: Middelfart Y's Men's Club (DK)