Distriktsleder Vestfold

Roy Rasmussen, Tønsberg, Mobil: 970 22 496, E-post: royrasmu@online.no

Sandefjord Y's Men's Club er lagt ned per 31.12.2019.

Bugården Y's Men's Club

President: Bjørg Evensen, Mobil: 991 56 480, E-post: evensen47(at)hotmail.com

Stiftet: 03.05.1980 Kommune: Sandefjord             20   medl.      Menn og kvinner

Møtested: Bugården kirke. En fredag i måneden kl 19.00

Vennskapsklubb: Göteborg (SE), Randers (Niels Ebbesen) (DK)

Kongsberg Y's Men's Club

President: Kjell G. Staalesen, Mobil: 900 35 552, E-post: kjell.staalesen(at)hotmail.com

Stiftet: 07.10.1986 Kommune: Kongsberg             21   medl.      Menn og kvinner

Møtested: Menighetsenteret, Hyttegt. 4. Hver 2. tirsdag kl 19:00

Vennskapsklubb: Hammer (DK), Hibini Tietta (RU)

Nøtterøy Y's Men's Club

President: Mary Johanne Nordby, Mobil: 901 62 054, E-post til sekretær: maryjohannen(at)gmail.com

Stiftet: 24.05.1981 Kommune: Nøtterøy               23   medl.      Menn og kvinner

Møtested: Peisestua, Teie kirke. Hver 2. mandag kl 19:00-21:30

Vennskapsklubb: Søndre Bjert (DK), North Coast Y'service Club (USA)

Stokke Y's Men's Club

President: Jorunn Helene Hov, Mobil: 952 56 886, E-post: dovreg4(at)gmail.com

Stiftet: 03.05.1980 Kommune: Stokke                 19   medl.      Menn og kvinner

Møtested: Stokke KUF-lokale. Hver 2. mandag kl 19:00

Vennskapsklubb: Kronjylland, Randers (DK)

Tønsberg Y's Men's Club

President: Ragnhild Løkke, Mobil: 908 91 105, E-post: loragnhild(at)gmail.com

Stiftet: 14.09.1963 Kommune: Tønsberg              53   medl.      Menn og kvinner

Møtested: Solvangkirken.

Vennskapsklubb: Middelfart Y's Men's Club (DK)