Distriktsleder Oslo og Akershus

Per Trygve Normann, Østenstad, Mobil: 909 96 015, E-post: ptnormann(at)gmail.com

Asker Y's Men's Club

President: Bjørn Lande, Mobil: 992 36 180, E-post: bjoland2(at)online.no

Stiftet: 15.11.1980 Kommune: Asker                  32   medl.      Menn og kvinner

Møtested: Askertun eller Vardåsen kirke. Nest siste onsdag i måneden kl 19:30

Vennskapsklubb: Holsted-Gørding (DK)

Holmen Y's Men's Club

President: Per-Kristian Pederssen, Mobil: 988 16 948, E-post; pkpederssen(at)hotmail.com

Stiftet: 05.05.1972 Kommune: Asker                  41   medl.      Menn og kvinner

Møtested: Holmen kirke. Hver annen onsdag kl 19:00

Vennskapsklubb: Marselisborg (DK)

Nittedal og Hakadal Y's Men's Club

President: Arild Steen Engelstad, Mobil: 482 22 384, E-post: engelarild(at)gmail.com

Stiftet: 14.10.1973 Kommune: Nittedal                23   medl.      Menn og kvinner

Møtested: Rotnes kirke, Svartkruttveien 1482 Nittedal. En tirsdag i måneden.

Østenstad Y's Men's Club

President: Øystein Teigen, Mobil: 905 36 804, E-post: oteigen(at)online.no

Stiftet: 21.05.1976 Kommune: Asker                  48   medl.      Menn og kvinner

Møtested: Peisestuen Østenstad kirke. Hver 2. og 4. onsdag i måneden kl 19:00

Vennskapsklubb: St. Petersburg Megapolis (RU)