Distriktsleder Østland Nord

Einar Horneman Øfsti, Brumunddal, Mobil: 413 37 182, E-post: einaoe(at)online.no

Brumunddal Y's Men's Club

President: Kjell Håkon Salicath, Mobil: 415 73 478, E-post: k-salic(at)online.no

Stiftet: 17.10.1981 Kommune: Ringsaker              15   medl.      Menn og kvinner

Møtested: Kirkestua, Brumunddal kirke. Hver 3. onsdag kl 19:30

Engehaugen Y's Men's Club

President: Tor Helland, Mobil: 419 36 232, E-post: tor(at)helland.org

Stiftet: 04.08.2001 Kommune: Gjøvik                 26   medl.      Menn og kvinner

Møtested: 

Vennskapsklubb: Nordthy Y's Men and Women's Club (DK)

Gjøvik Y's Men's Club

President: Gudmund Grimsbø, Mobil: 480 78 938, E-post: gilgrimsbo(at)gmail.com

Stiftet: 05.05.1973 Kommune: Gjøvik                 23   medl.      Menn og kvinner

Møtested: Ynglingen. Hver 2. tirsdag kl 19:30

Vennskapsklubb: Hobro (DK)

President: Ivar Refsdal, Mobil: 992 94 984, E-post: ivar(at)refsdal.org

Stiftet: 07.06.1969 Kommune: Hamar                 42   medl.       Menn

Møtested: Klubbsalen, Ynglingen. Hver 2. tirsdag kl 19:30-21:30

Klubbens e-post: hamarymc@yahoo.no

Vennskapsklubb: Varde (DK)

Lillehammer Y's Men's Club

President: Regine Klem, Mobil: 917 62 873, E-post: klemregine(at)gmail.com

Stiftet: 31.05.1980 Kommune: Lillehammer           26   medl.      Menn og kvinner

Møtested: Lillehammer kirkesenter. hver 2. onsdag kl 19:30-22:00

Vennskapsklubb: Ikast (DK)

Vestre Toten Y's Men's Club

President: Arve Grøtberg, Mobil: 481 96 210, E-post: arve.grotberg(at)gmail.com

Stiftet: 13.10.1984 Kommune: Vestre Toten           23   medl.      Menn og kvinner

Møtested: Raufoss kirke. Hver 3. torsdag kl 19:30-22:00

Vennskapsklubb: Øst-Himmerland (DK)