Aktuelt

Savner du informasjon på nettsidene?

Som kjent blir det ingen medlemshåndbok i 2019/20. Regionstyret planlegge en ny utgave for 2020/21. I mellomtiden forsøker vi å legge ut relevant informasjon her på hjemmesidene. Se spesielt under "Om oss" og under...[mere]

Ta i bruk K-stud

Det er nå tilrettelagt for at Y's Men's klubber kan søke støtte til sine møter. Start nå med å fylle ut en fremmøteliste. Se siste side i Y's Magasinet nr 2-2019.[mere]

Oppdaterte Lover og vedtekter

Den mest krevende saken på årsmøtet 2019 var en oppdatering av regionens lover og vedtekter. Endringsforslagene var i hovedsak knyttet til overgangen fra årlige regionskonferanser til konferanser hvert annet år og hvordan man...[mere]