Aktuelt

Ta i bruk K-stud

Det er nå tilrettelagt for at Y's Men's klubber kan søke støtte til sine møter. Start nå med å fylle ut en fremmøteliste. Se siste side i Y's Magasinet nr 2-2019.[mere]

Oppdaterte Lover og vedtekter

Den mest krevende saken på årsmøtet 2019 var en oppdatering av regionens lover og vedtekter. Endringsforslagene var i hovedsak knyttet til overgangen fra årlige regionskonferanser til konferanser hvert annet år og hvordan man...[mere]

Protokoll fra Årsmøtet.

Protokollen fra årsmøtet er nå lagt ut. Prosessen med signering er i gang, men begge referenter og begge protokollunderskrivere har godkjent teksten. Du finner den sammen med de øvrige dokumenter fra årsmøtet. Her finner du også...[mere]