Aktuelt

Nytt nummer av Y's Magasinet

Første utgave i 2020 er nå lagt ut. Magasinet sendes også ut til klubbene.[mere]

Referat fra Regionstyremøte 06.03.20

Litt forsinket er referatet klar for hjemmesidene[mere]

Regionskonferansen er AVLYST

Regionstyret har i dag (19.03) besluttet å avlyse Regionskonferansen[mere]