Tidligere internasjonal president (PIP) Arvid Malme er død

Arvid Malme døde fredag 25.september 2020, 93 år gammel etter et kort sykeleie.   Arvid satte dype og varige spor etter seg i Y’s Men bevegelsen. Han var med og chartret Østenstad Y’s Men’s Club i 1976 og var klubbens president i 1976/1977. Senere ble han distriktsleder for Distrikt Øst, som det het den gang i 1979/80 og regionsleder i 1982/1983. Han satt i det internasjonale rådet, ICM, fra 1988 til 1991. Mens han satt i ICM var han Area President for Europa i 1989/1990.

På det internasjonale konventet i Oslo i 1992 ble han innsatt som International President og innehadde denne posisjonen i 1992/1993. 

Senere var han leder i hovedkomiteen for det internasjonale konventet i Fredericton, Canada som ble holdt i 1996, og han var med den internasjonale komiteen for Endowment Fund fra 2000 til 2010.

Arvid var svært bereist, en globetrotter med venner og et stort nettverk i alle verdensdeler. Han deltok på et stort antall internasjonale konventer og møter gjennom mange år. Dette fikk jeg erfare i mine år som medlem av ICM og senere som IP, særlig når jeg møtte eldre Y’s Men. Mange over hele verden har bedt meg hilse til Ruth og Arvid når jeg har møtt dem forskjellige steder i verden. Jeg erfarte at Arvid hadde gått opp løypa for meg tidligere, og at han etterlot  seg varige spor. Han var også en verdifull rådgiver for meg gjennom alle disse årene.

Arvid glemte ikke sin lokale klubb. Ved siden av sitt internasjonale engasjement var han en aktiv deltager i Østenstad klubben på alle plan i alle år. Han deltok på våre møter og hadde sin faste plass i møtesalen. Han var siste gang til stede på vårt møte i mars 2020, før klubben ble nødt til å ta pause i arbeidet.

Let’s Care, Let’s share var Arvids motto i sitt IP år. Arvid var opptatt av rettferdig fordeling og at vi som Y’s Men vedkjenner oss den plikt som følger med enhver rett, slik det står i vårt motto. Det kristne verdigrunnlaget som ligger til grunn i formålsparagrafen «Based upon the teaching of Jesus Christ» var også hans basis og læresetning for hele hans liv og virke.

Vår klubb har mistet et av våre chartermedlemmer, vår menighet har mistet et trofast medlem og vår bevegelse har mistet et medmenneske som satte spor etter seg og staket ut en kurs vi skal følge.

Vi sørger med hans Ruth som stod trofast ved hans side gjennom 67 års ekteskap og deres etterkommere. Vi lyser fred over Arvid Johannes Malmes gode minne.

Henry J Grindheim

IP 2017/2018 og medlem av Østenstad Y’s Men’s Club

Del dette: