Referat fra Regionstyremøte 06.03.20

Litt forsinket er referatet klar for hjemmesidene

Referatet er nå 2,5 uker gammelt. Derfor er mye endret med hensyn til møter og arrangement. Alle distriktskonferanser er avlyst, det samme gjelder regionskonferansen. Referatet må derfor leses slik status var den 6. mars. 

Du finner referatet HER.

Etter styremøtet innførte myndighetene flere tiltak som medfører at deler av referatet ikke er relevant: Info i sak 68 i referatet  er derfor ikke aktuell lenger. Det er heller ikke tatt noen avgjørelse om neste styremøte, det er så langt satt på vent. Så som en fotnote til referatet må det vel følgende kunne sies: Forutsetningene for sakene 68, 70 og 72 er endret. For sak 68 og sak 70 er det gått ut melding til klubber og konferansedeltakere.

 

 

Del dette: