Corona-virus

Med bakgrunn i myndighetenes anbefalinger for å hindre smitte, vil ikke representanter fra Regionstyret delta på årets dirstriktskonferanser.

Regionstyret anbefaler også at distriktskonferansene avlyses og at klubbaktiviteter reduseres/avlyses inntil situasjonen er avklart. 

Det pågår også vurderinger om Regionskonferansen kan gjennomføres som planlagt. Informasjon om dette kommer i nyhetsbrevet i april fra Regionsleder. 

Del dette: