Klubbprogram på nettet

Vi kan legge ut klubbens program på nettsidene. Enten et eget klubbprogram under din klubb eller et fellesprogram under ditt distrikt.

Krav til utforming:

  • Kan IKKE inneholde medlemsliste (personopplysninger). Navn på leder ligger allerede på nettet.
  • Må være på PDF.
  • Navnet på dokumentet må inneholde klubbnavn eller distriktsnavn + semester (f.eks. Vår 20).

Dette betyr også at du kan få programideer til egen klubb ved å studere andres klubbprogram.

Gå til "OM OSS"; "DISTRIKTER OG KLUBBER".

Del dette: