Oppdaterte Lover og vedtekter

Den mest krevende saken på årsmøtet 2019 var en oppdatering av regionens lover og vedtekter. Endringsforslagene var i hovedsak knyttet til overgangen fra årlige regionskonferanser til konferanser hvert annet år og hvordan man skulle gjennomføre årlige årsmøter. For nærmere info om saken og bakgrunnen, henvises det til årsmøtets sakspapirer, side 50 - 59.

Nå er endringene implementert i en ny utgave av lovene. Regionens "lov-verk" består av "Lover og vedtekter" (10 sider) og Tillegg 1-8 (4 sider). Ett av tilleggene (nr 2) er regionens reisereglement som de 2 siste årene har vært inntatt i medlemshåndboka. Derfor finnes det flere varianter av lovene, avhengig av hva du ønsker å se.

Del dette: