Gaver med skattefradrag

Fra 2017 kan du gi skattefrie pengegaver til Y's Men. Dette gir gode gaver til klubben samtidig som du selv får fradrag i skatten det neste kalenderår.

Her et et skjema som må leses og fylles ut. Skal sendes til Regionskasserer senest ved første innbetaling. Fullstendige regler om ordningen med skattefritak finnes hos Skatteetaten.