Norsk Symbolika - Y's Men butikken

Norsk Symbolika er Y's Mens egen butikk. Her kan du kjøpe "Y's Mens-ting". Alle varer finnes på Bestillingsskjemaet. Dette kan du laste ned på egen datamaskin og åpne i Excel.

Her fører du på opplysninger om klubben, faktura-opplysninger og hvilke varer du bestiller og antall. Nederst på bestillingsskjemaet kan du se den totale prisen for din bestilling.

Deretter sender du bestillingen til den angitte e-post-adressen, fortsatt som et Excel-dokument.

Tjenesteleder for Norsk Symbolika fører på kostnaden for frakt, skriver ut bestillingen, pakker og sender til angitt adresse.

 

Badge of Honour

Regionen har sitt eget hedersmerke. Dette kalles for "Badge of Honor" og statuttene er beskrevet i lovenes Tillegg 9 (se under). Det kan kjøpes hos Norsk Symbolika, men skal følges av et diplom. Det er laget som et Word-dokument som kan benyttes og skrives ut av klubben eller regionen som utsteder hedersmerket. 

Skjema/mal for å kunne skrive ut BoH-diplom ligger HER.

Det er ikke nødvendig å kontakte regionsleder/styret for å gi denne utmerkelsen lokalt.

Tillegg 9 - STATUTTER for BADGE OF HONOUR

  1. Badge of Honour (BOH) er et hedersmerke innen Y`s Men International. Det er et uttrykk for den høyeste anerkjennelse som kan tildeles Y`s med­lemmer i Region Norge.
  2. BOH er laget av kobber som er forgylt og ilagt rød og blå emalje. Den be­står av Y`s Mens trekantede symbol med teksten ”Badge of Honour” i bro over trekanten. I ornamenteringen over broen er det innfattet en rød rubin.
  3. Regionstyret og klubbstyret kan tildele BOH bare til medlemmer og de må ha utmerket seg med en spesiell innsats for Y`s Men Region Norge.
  4. Utdelingen skal foretas av klubbpresident/regionsleder eller den de anmoder.
  5. Deler av statuttene leses opp ved overrekkelsen av merket sammen med et diplom som inne­holder klubbstyrets/regionstyrets begrunnelse for tildelingen.
  6. Klubbstyret/regionstyret fører protokoll over de som har fått tildelt BOH. Klubbstyret skal informere regionstyret og RSD/Symbolika på forhånd om hvem som skal tildeles BOH, om begrunnelsen og om klubbens BOH protokoll.
  7. Merket bestilles og lagerføres av RSD/Symbolika. Det er bare regionsleder og klubb­presidenter som kan rekvirere merket.
  8. RSD/Symbolika fører protokoll over de merker som sendes ut i forhold til antall innkjøpte, hvem de er sendt til og hvem som skal tildeles.
  9. I første møte i klubbstyret/regionstyret etter utdelingen skal det føres som sak med vedtak med opplysning om når tildeling fant sted, hvor, av hvem og til hvem.
  10. Den som har fått tildelt BOH har en spesiell mulighet og forpliktelse til å gi veiledning innen sitt erfaringsområde til videre fornyelse og utvikling av Y`s Men Region Norge.