Portalbuzz er Y's Mens medlemsregister. Her er alle medlemmer registrert med navn, adresse, telefon, e-post, kjønn, fødselsdato/år, begynt dato, klubbtilhørighet og verv i klubben. Det eneste som kreves for å logge inn på Portalbuzz er at du har en e-post-adresse og at den er knyttet til dine opplysninger. Du må bruke den e-postadressen som er angitt i medlemshåndboken. Som medlem har du tilgang til å endre egne opplysninger. Den som er klubbens sekretær eller en annen som er opprettet som administrator, kan korrigere, opprette og slette informasjon om medlemmer i egen klubb. I tillegg er det 3 regionale administratorer som har tilgang til alle medlemmer i region Norge.