Medlemshåndboka 2019-20

Hvert år siden ca 1980 og bortsett fra 2011-12 har det vært laget en medlemshåndbok. Det er en betydelig innsats som ligger bak en slik håndbok; det krever både kompetanse,penger og tilgjengelig tid for den som påtar seg vervet som redaktør. Dagens redaktør har vært ansvarlig for 9 utgaver av håndboka og takker for seg i den rollen.

Regionstyret har besluttet at det IKKE gis ut håndbok til kommende arbeidsår, men planlegger ny bok neste år.

Under dette menypunktet vil du finne informasjon som du vanligvis finner i håndboka, bortsett fra kanskje det viktigste: Medlemslister pr klubb.