Medlemshåndboka 2019-20

Hvert år siden ca 1980 og bortsett fra 2011-12 har det vært laget en medlemshåndbok for Region Norge. Det er en betydelig innsats som ligger bak en slik håndbok; det krever både kompetanse, penger og tilgjengelig tid for den som påtar seg vervet som redaktør. De siste års redaktør (Svend B. Jacobsen) har vært ansvarlig for 9 utgaver av håndboka og takker for seg i den rollen.

Regionstyret har besluttet at det IKKE gis ut håndbok til kommende arbeidsår, men planlegger ny bok neste år (2020-21).

Under menypunktene MEDLEMSINFO og OM OSS vil du finne informasjon som du vanligvis finner i håndboka, bortsett fra kanskje det viktigste: Medlemslister pr klubb.