01dec

Frist for å innkalle til Distriktskonferanse

Frist for distriktsleder (distriktsstyret) å fastsette dato for distriktskonferanse …

01dec
01dec

Frist for å sende inn krav om refusjon

Frist for tillitsrepresentanter å sende inn krav om refusjon av utlegg som skal …

01dec
01dec

Frist for å sende ut melding om tid og sted for årsmøtet.

01dec
10dec kl. 10:00

Regionstyremøte nr 3 2019/20

Møtested ikke avtalt.

10dec kl. 10:00
19jan

Internasjonal kirkedag

Gammel ordning. 3. søndag i januar. Fellesarrangement i regi av distriktsstyret eller …

19jan
27jan

Oppdatering av medlemsregisteret (Portalbuzz)

Nye medlemmer må registreres i Portalbuzz. Sjekk at alle opplysninger på eksisterende …

27jan
27jan kl. 10:00

Regionstyremøte nr 4 2019/20

Møtested ikke avtalt.

27jan kl. 10:00
31jan kl. 17:00

Frist for å avgi stemme på internasjonale valg

Siste frist for å avgi elektronisk stemme på valg av medlemmer til internasjonale …

31jan kl. 17:00
14feb kl. 18:00

Area Council Meeting

Møtet avholdes i Vejle, Danmark.

Regionsleder (RD) Per Trygve Normann og neste …

14feb kl. 18:00
01mar

Internasjonal kirkedag

Ny ordning. 1. søndag i mars. Fellesarrangement i regi av distriktsstyret eller …

01mar
03mar kl. 10:00

Regionstyremøte nr 5 2019/20

Møtested ikke avtalt.

03mar kl. 10:00
15mar

Frist for innbetaling av halvårskontingent

Frist for klubbene og direktemedlemmer til å betale kontingent og prosjektbidrag for …

15mar
01apr

Frist for å sende ut info om viktige saker til årsmøtet.

Ref § 4.6

01apr
05maj kl. 10:00

Regionstyremøte nr 6 2019/20

Møtested ikke avtalt.

05maj kl. 10:00
10maj

Frist for å sende rapport fra distriktsleder og tjenesteleder

Distriktsleder og tjenesteleder skal sende inn årsrapport som dekker eget arbeid for …

10maj
15maj

Frist for utsendelse av arbeidsplan og budsjett for neste periode

Regionstyret har ansvar for at arbeidsplanen og budsjettforslaget for neste år blir …

15maj
12jun kl. 12:00

Regionstyremøte nr 7 2019/20

Møtested Mandal.

12jun kl. 12:00
12jun kl. 16:00

Regionskonferanse i Mandal 2020

Konferansen er åpen for alle medlemmer. Årsmøtedelen er for klubbenes delegater.

12jun kl. 16:00
22jun

Frist for å legge inn nytt styre og distriktsleder i medlemsregisteret

Klubbene må innen denne fristen legge inn nytt klubbstyre. Klubbens sekretær og …

22jun
27jul

Oppdatering av medlemsregisteret (Portalbuzz)

Nye medlemmer må registreres i Portalbuzz. Sjekk at alle opplysninger på eksisterende …

27jul
13aug

Verdenskonvent i Odense, Danmark

Konferansen er åpen for alle medlemmer. Det er ingen "årsmøte"-poster på denne …

13aug
15aug

Frist for å innkalle til Distriktsrådsmøte

Frist for distriktsleder (distriktsstyret) å fastsette dato for distriktsrådsmøte. …

15aug
15sep

Frist for innbetaling av halvårskontingent

Frist for klubbene og direktemedlemmer til å betale kontingent og prosjektbidrag for …

15sep