Stammespråket og forkortelser

Det er i vår organisasjon en utstrakt bruk av forkortelser og benevnelser som for mange virker fremmedgjørende. Personer i alle verv tar feil når det f.eks. gjelder bruk av RD- og DG. Det er derfor ønskelig at vi benytter dagligdagse benevnelser når vi kommuniserer med medlemmer innenfor regionen.

Det betyr at Regionstyrer har vedtatt å be alle tillitspersoner om å benytte norske be­nevnelser når man omtaler verv, fond etc. når man snakker til norske Y’s Men. På samme måte ønsker man at dette også benyttes i alt skriftlig materiell/referater, o.l. Her kan man om ønskelig sette den utenlandske forkortelsen i parentes ( ).

I praksis blir det da regionsleder, ikke RD; distriktsleder, ikke DG; distriktsstyre, ikke DG-team; tjenesteleder, ikke RSD; fasteprosjektet, ikke TOF; direktemedlemmer, ikke MAL (member at large) etc. Istedenfor «past» benyttes «forrige», og man skriver «neste» istedenfor «elect». 

Forkortelser

Vårt internasjonale arbeid bærer preg av amerikansk ordbruk. Vi forsøker å fornorske forkortelsene slik at de kan bli mer tilgjengelige.

E-ELECT for “valgt”. Settes bak tittelen for kommende funksjon.

P-PAST for "tidligere (forrige)". Settes foran den tilhørende forkortelse.

IP-IMMIDIATE PAST for "forrige periodes". Settes foran den tilhørende for­kortelse. I klubboversiktene benyttes VP (ikke PE) som tittel på neste års president.

 

Fork.:

Internasjonal benevnelse:

Norsk "oversettelse":

ACM

Area Coun­cil Mem­ber/Meeting

Medlem av/Møte i arearådet.

AP

Area Presi­dent

Area presi­dent

AS

Area Secretary

Area sekretær

ASD

Area Service Direc­tor

Area tjenesteleder

ASF

Alexander Scholar­ship Fund

Alexander Studiefond

AT

Area Treasurer

Area kasserer

ATC

Area Travel Coordina­tor

Reisekoordinator i area

BF

Brotherhood Fund

Brorskaps­fondet

CE

Christian Empasis

Kristen basis

CS

Community Service

Samfunnstjeneste

DG

District Gover­nor 

Dis­triktsleder

EMC

Exten­sion, Membership Conser­vation

Etablering (av nye klubber), Medlemsverving og klubb­miljø

EF

Endowment Fund

Utviklings - og sikrings­fond

IBC

International Bro­ther Club

Internasjonal venn­skapsklubb

ICM

International Coun­cil Member/­­Meeting

Medlem av/Møte i det inter­nasjonale råd.

IHQ

International HeadQuar­ter

Det internasjonale hovedkontor

IP

International Presi­dent

Internasjonal president

IPAP

Immidiate past Area Presi­dent

Forrige års area president

IPIP

Immidiate past International Presi­dent

Forrige års internasjonale president

ISG

International Secre­tary Gene­ral

(Internasjonal) Generalsekretær

IT

International Treasu­rer

Internasjonal kasserer

K

Club Treasurer (CT)

Klubbkasserer

P

(Club) Presi­dent (CP)

Klubbpresident

PB

Portalbuzz

Y’s Mens medlemsregisteret

PP

Past Presi­dent

Forrige klubbpresident

RD

Regional Direc­tor

Regionsleder

RS

Regional Secre­tary

Regionssekretær

RSD

Regional Service Director

(Regional) Tjenesteleder

RT

Regional Treasu­rer

Regionskasserer

RTC

Regional Tra­vel Coordinator

(Regional) Reisekoordinator

S

Club Secre­tary

Klubbsekretær

SM

Board member

Styremedlem i klubb

STEP

Short Time Exchange Program

Korttids ungdomsutveksling

TOF

Time Of Fast

Fasteprosjektet

VP

Vice Presi­dent

Visepresident i klubb

VRD

Vice Regional Direc­tor

Viseregionsleder

YEEP

Youth Educa­tional Exchange Pro­gramme

Program for ungdomsutveksling

YES

Y’s Extention Support Programme

Program for utbredelse av organisasjonen

YMC

Y's Men's Club

Ys Mens Klubb