Regionens årsmøte 2019

Det første årsmøte etter at regionskonferansen besluttet at det skulle holdes regionskonferanse hvert annet år, ble avholdt på Gardermoen, lørdag 15. juni 2019. Årsmøtet hadde 43 delegater som representerte 33 klubber. På denne siden finnes alle relevante dokumenter, også protokollen (signering er på gang) og et brev om kristen basis (det ble orientert om denne saken på årsmøtet).

Saksdokumenter

Protokollen (foreløpig ikke ferdig signert, men godkjent av de involverte).

Sak 1 - 9: Sakspapirer samlet i ett dokument finnes HER. Oppdatert 04.06

Sak 6 B.2: Dagens lover og vedtekter med de forslag til sletting, endringer og tillegg som Regionstyret foreslår finnes HER (Inngår ikke i Sakspapirene!)

Sak 6 B.3: Revidert forslag til lovendring fra distrikt Rogaland finnes HER (Inngår ikke i Sakspapirene!)

Sak 6 B.4: Forslag til lovendring fra Lov- og kontrollutvalget finnes HER (Inngår ikke i Sakspapirene!)

Sak 9 B: Vår kristne basis. Brev til IHQ (ny 26.06.2019)