Regionens årsmøte 2019

Det første årsmøte etter at regionskonferansen besluttet at det skulle holdes regionskonferanse hvert annet år, avholdes på Gardermoen, lørdag 15. juni 2019. Vi har foreløpig 38 deltakere, men har plass til flere klubber. Mer info om dette årsmøtet finnes på Nyhetssiden. På denne siden finnes alle relevante dokumenter.

Saksdokumenter

Sak 1 - 9: Sakspapirer samlet i ett dokument finnes HER. Oppdatert 04.06

Sak 6 A: Samarbeidsavtalen med KFUK-KFUM Norge finnes HER. (Denne ligger også i Sakspapirene)

Sak 6 B.1: Regionstyrets notat om lovendringene (Oppdatert versjon i Sakspapirene)

Sak 6 B.2: Dagens lover og vedtekter med de forslag til sletting, endringer og tillegg som Regionstyret foreslår finnes HER (Inngår ikke i Sakspapirene!)

Sak 6 B.3: Revidert forslag til lovendring fra distrikt Rogaland finnes HER (Inngår ikke i Sakspapirene!) Oppdatert 04.06

Sak 6 B.4: Forslag til lovendring fra Lov- og kontrollutvalget finnes HER (Inngår ikke i Sakspapirene!NY 22.05

Flere dokumenter kan oppstå frem til Årsmøtet.Disse vil bli sendt på e-post til deltakerne.

Administrative dokumenter

Gjeldende lover og vedtekter finnes HER

Informasjon om påmelding finnes HER

Påmeldingsskjema finnes HER

Forslagskjema finnes HER

Fullmaktskjema finnes HER

Regionens reisereglement finnes HER

Skjema for reiseoppgjør PAPIR eller EXCEL