Regionskonferansen 2018 - Hamar

I 2018 ble Regionkonferansen avholdt i Hamar, 17. - 19. august.

  • Sakspapirer (slik de ble fremlagt på Regionskonferansen)
  • Protokoll (signert)
  • Deltakerliste (oppdatert)

Orietenteringssaker som ble fremlagt:

  • Sak 9A - Samarbeid med KFUK-KFUM
  • Sak 9B - Y's Men towards 2022 and beyond
  • Sak 9C - Portalbuzz , Utfyllingsregler
  • Sak 9D - Hjemmesider
  • Sak 9E - Internasjonale valg
  • Sak 9F - GDPR, Personvernerklæring