Regionskonferansen i Stavanger 11. - 13. august 2017

Regionskonferansen  i Stavanger 2017 er nå historie. Regionsstyret takker alle delegater, ledsagere, gjester og ikke minst alle de frivillige som har bidratt til at regionskonferansen ble så vellykket.

Medlemshåndbøkene er nå distribuert til alle distriktene. Klubber som ikke var tilstede vil bli kontaktet av distriktsleder eller den som har kontroll med klubbens bøker.

KFUK-KFUM Global hadde med seg en presentasjon, som ikke ble vist på søndag. Den legges herved ut som selvstudium.

  • Protokoll fra Regionskonferansen 2017 (signert og godkjent)
  • Deltakerliste (oppdatert) 
  • Presentasjon for ledermøte
  • KFUK-KFUM Global - prosjektpresentasjon
  • Sakspapirer
  • Regnskap 2016-2017
  • Arbeidsplan 2017-2018
  • Budsjett 2017-2018