Kalender for Region Norge

27jan

Oppdatering av medlemsregisteret (Portalbuzz)

Nye medlemmer må registreres i Portalbuzz. Sjekk at alle opplysninger på eksisterende …

27jan
31jan kl. 17:00

Frist for å avgi stemme på internasjonale valg

Siste frist for å avgi elektronisk stemme på valg av medlemmer til internasjonale …

31jan kl. 17:00
14feb kl. 18:00

Area Council Meeting

Møtet avholdes i Vejle, Danmark.

Regionsleder (RD) Per Trygve Normann og neste …

14feb kl. 18:00
01mar

Internasjonal kirkedag

Ny ordning. 1. søndag i mars. Fellesarrangement i regi av distriktsstyret eller …

01mar
03mar kl. 10:00

Regionstyremøte nr 5 2019/20

Møtested Asker.

03mar kl. 10:00
07mar

Distriktsamling Vekst og utvikling

Deltakelse fra distriktene Bjørgvin, Rogaland, Vestfold og Østland nord i tillegg til …

07mar
15mar

Frist for innbetaling av halvårskontingent

Frist for klubbene og direktemedlemmer til å betale kontingent og prosjektbidrag for …

15mar
16mar kl. 19:30

Distriktskonferanse Trøndelag

K/M-huset Trondheim. Jan Austad deltar fra Regionstyret.

16mar kl. 19:30
18mar kl. 19:00

Distriktskonferanse Østfold

Menighetssenteret Kråkerøy. Per Trygve Normann deltar fra Regionstyret.

18mar kl. 19:00
21mar

Distriktskonferanse Vestfold

Knattholmen. Jan Austad deltar fra Regionstyret.

21mar
21mar

Distriktskonferanse Møre

Eller 28.03 i Ålesund. Bjørn Arve Bentsen deltar fra Regionstyret.

21mar
21mar kl. 10:00

Distriktskonferanse Bjørgvin

Kyrkjestova i Os. Per Trygve Normann deltar fra Regionstyret

21mar kl. 10:00
28mar

Distriktskonferanse Sverige

Järfälla. Jan Austad deltar fra Regionstyret.

28mar
29mar kl. 11:00

Distriktskonferanse Østland Nord

Raufoss kirke. Per Trygve Normann deltar fra Regionstyret.

29mar kl. 11:00
01apr

Frist for å sende ut info om viktige saker til årsmøtet.

Ref § 4.6

01apr
18apr kl. 11:00

Distriktskonferanse Oslo og Akershus

Rotnes kirke, Nittedal. Jan Austad deltar fra Regionstyret.

18apr kl. 11:00
18apr kl. 16:00

Distriktskonferanse Rogaland

Bekkefaret kirke. Per Trygve Normann deltar fra Regionstyret.

18apr kl. 16:00
25apr

Distriktskonferanse Agder

Grimstad. Jan Austad deltar fra Regionstyret.

25apr
05maj kl. 10:00

Regionstyremøte nr 6 2019/20

Møtested Mandal.

05maj kl. 10:00
10maj

Frist for å sende rapport fra distriktsleder og tjenesteleder

Distriktsleder og tjenesteleder skal sende inn årsrapport som dekker eget arbeid for …

10maj
15maj

Frist for utsendelse av arbeidsplan og budsjett for neste periode

Regionstyret har ansvar for at arbeidsplanen og budsjettforslaget for neste år blir …

15maj
12jun kl. 12:00

Regionstyremøte nr 7 2019/20

Møtested Mandal.

12jun kl. 12:00
12jun kl. 16:00

Regionskonferanse i Mandal 2020

Konferansen er åpen for alle medlemmer. Årsmøtedelen er for klubbenes delegater.

12jun kl. 16:00
22jun

Frist for å legge inn nytt styre og distriktsleder i medlemsregisteret

Klubbene må innen denne fristen legge inn nytt klubbstyre. Klubbens sekretær og …

22jun
27jul

Oppdatering av medlemsregisteret (Portalbuzz)

Nye medlemmer må registreres i Portalbuzz. Sjekk at alle opplysninger på eksisterende …

27jul
13aug

Verdenskonvent i Odense, Danmark

Konferansen er åpen for alle medlemmer. Det er ingen "årsmøte"-poster på denne …

13aug
15aug

Frist for å innkalle til Distriktsrådsmøte

Frist for distriktsleder (distriktsstyret) å fastsette dato for distriktsrådsmøte. …

15aug
15sep

Frist for innbetaling av halvårskontingent

Frist for klubbene og direktemedlemmer til å betale kontingent og prosjektbidrag for …

15sep