Kalender for Region Norge

01apr

Frist for å sende ut info om viktige saker til årsmøtet.

Ref § 4.6

01apr
18apr kl. 11:00

Distriktskonferanse Oslo og Akershus AVLYST

Rotnes kirke, Nittedal. Jan Austad deltar fra Regionstyret.

18apr kl. 11:00
18apr kl. 16:00

Distriktskonferanse Rogaland AVLYST

Bekkefaret kirke. Per Trygve Normann deltar fra Regionstyret.

18apr kl. 16:00
25apr

Distriktskonferanse Agder AVLYST

Grimstad. Jan Austad deltar fra Regionstyret.

25apr
05maj kl. 10:00

Regionstyremøte nr 6 2019/20

Møtested Mandal.

05maj kl. 10:00
10maj

Frist for å sende rapport fra distriktsleder og tjenesteleder

Distriktsleder og tjenesteleder skal sende inn årsrapport som dekker eget arbeid for …

10maj
15maj

Frist for utsendelse av arbeidsplan og budsjett for neste periode

Regionstyret har ansvar for at arbeidsplanen og budsjettforslaget for neste år blir …

15maj
12jun kl. 12:00

Regionstyremøte nr 7 2019/20

Møtested Mandal.

12jun kl. 12:00
12jun kl. 16:00

Regionskonferanse i Mandal 2020 AVLYST

Konferansen er åpen for alle medlemmer. Årsmøtedelen er for klubbenes delegater.

12jun kl. 16:00
22jun

Frist for å legge inn nytt styre og distriktsleder i medlemsregisteret

Klubbene må innen denne fristen legge inn nytt klubbstyre. Klubbens sekretær og …

22jun
27jul

Oppdatering av medlemsregisteret (Portalbuzz)

Nye medlemmer må registreres i Portalbuzz. Sjekk at alle opplysninger på eksisterende …

27jul
13aug

Verdenskonvent i Odense, Danmark

Konferansen er åpen for alle medlemmer. Det er ingen "årsmøte"-poster på denne …

13aug
15aug

Frist for å innkalle til Distriktsrådsmøte

Frist for distriktsleder (distriktsstyret) å fastsette dato for distriktsrådsmøte. …

15aug
11sep

Regionskonferanse Central Syd

11sep
15sep

Frist for innbetaling av halvårskontingent

Frist for klubbene og direktemedlemmer til å betale kontingent og prosjektbidrag for …

15sep
18sep

Regionskonferanse Finland-Baltikum

18sep
16jun

Areakonferanse 2021 Europa, Struer (DK)

16jun