Y's Men International Region Norge

Region Norge, som består av klubber i Norge og Sverige, har ingen ansatte. Organisasjonen har heller ingen fast postadresse. Skriftlig informasjon må sendes til den enhver tid fungerende Regionsleder (Bjørn Arve Bentsen, Nedre Banegata 9 A, 4515 Mandal). Imidlertid har Y's Men Norge en e-postadresse som kan benyttes for å kontakte oss: ysmen.region.norge(at)gmail.com

Distrikter

Regionen er delt opp i distrikter hvor en distriktsleder er bindeleddet mellom klubbene og regionstyret. En oversikt over distriktene og kontaktinfo vil du finne her: Distrikter

Redaktør

Redaktør: Svend B. Jacobsen, e-post: svend.jacobsen55(at)gmail.com.

Y's Men International Region Norge har organisasjonsnummer 979 509 561.