Y's Men International Region Norge

Region Norge, som består av klubber i Norge og Sverige, har ingen ansatte. Organisasjonen har heller ingen fast postadresse. Skriftlig informasjon må sendes til den enhver tid fungerende Regionsleder (Per Trygve Normann, Bleikerkollen 13, 1386 Asker). Imidlertid har Y's Men Norge en e-postadresse som kan benyttes for å kontakte oss: ysmen.region.norge(at)gmail.com

Distrikter

Regionen er delt opp i distrikter hvor en distriktsleder er bindeleddet mellom klubbene og regionstyret. En oversikt over distriktene og kontaktinfo vil du finne her: Distrikter

Redaktør

Redaktør: Tor Helland, e-post: tor(at)helland.org.

Y's Men International Region Norge har organisasjonsnummer 979 509 561.