tirsdag15sep2020

Frist for innbetaling av halvårskontingent

tirsdag15sep2020

Frist for klubbene og direktemedlemmer til å betale kontingent og prosjektbidrag for inneværende semester.