lørdag15aug2020

Frist for å innkalle til Distriktsrådsmøte

lørdag15aug2020

Frist for distriktsleder (distriktsstyret) å fastsette dato for distriktsrådsmøte. Møtet skal avholdes i oktober.