mandag22jun2020

Frist for å legge inn nytt styre og distriktsleder i medlemsregisteret

mandag22jun2020 - tirsdag30jun2020

Klubbene må innen denne fristen legge inn nytt klubbstyre. Klubbens sekretær og Portalbuzz-administrator har tilgang til å gjøre dette.

Distriktsleder må legge inn nytt distriktsstyre innen samme frist.