fredag15maj2020

Frist for utsendelse av arbeidsplan og budsjett for neste periode

fredag15maj2020

Regionstyret har ansvar for at arbeidsplanen og budsjettforslaget for neste år blir sendt ut (lagt på nettet).