søndag10maj2020

Frist for å sende rapport fra distriktsleder og tjenesteleder

søndag10maj2020

Distriktsleder og tjenesteleder skal sende inn årsrapport som dekker eget arbeid for inneværende arbeidsår. Det skal benyttes det rapportskjema som er tilsendt fra regionstyret,