onsdag01apr2020

Frist for å sende ut info om viktige saker til årsmøtet.

onsdag01apr2020

Ref § 4.6