søndag15mar2020

Frist for innbetaling av halvårskontingent

søndag15mar2020

Frist for klubbene og direktemedlemmer til å betale kontingent og prosjektbidrag for inneværende semester.