fredag31jan2020

Frist for å avgi stemme på internasjonale valg

fredag31jan2020 kl. 17:00 - 17:30

Siste frist for å avgi elektronisk stemme på valg av medlemmer til internasjonale verv. Klubbpresidenten har fullmakt til å stemme. Det forutsetter at presidenten er registrert i medlemsregisteret (Portalbuzz).