søndag01dec2019

Frist for å innkalle til Distriktskonferanse

søndag01dec2019

Frist for distriktsleder (distriktsstyret) å fastsette dato for distriktskonferanse og å invitere regionstyret, representant for KFUK-KFUM-kretsen og speiderne til å delta på konferansen. Møtet skal avholdes i perioden mars/april.