Turopplegg for Areakonvent 23.06 - 01.07 2019 i Ekaterinburg, Russland

Det er laget en fellesreise til dette konventet, med avgang fra Gardermoen 23.06. Retur tidlig morgen 01.07.

undefined Turopplegget finner du her

undefined Hjemmesider til konventet


Du finner både danske og engelske utgaver av bladet, trykk på overskriften.


07-11-2018

Personvernerklæring

Nå har også Y's Men International, Region Norge utarbeidet sin egen personvernerklæring. Dette er pålagt gjennom et EU-direktiv og er gyldig i Norge fra 20.07.2018. Hovedtrekkene i personvernerklæringen har vært behandlet i Regionstyret ved flere anledninger og er noe omskrevet i tråd med hvordan andre tilsvarende erklæringer er bygget opp.

Alle medlemmer og ledere må lese og gjøre seg forstått med dokumentet. Nye medlemmer godkjenner innholdet i det øyeblikk de melder seg inn i organisasjonen. Personer som innehar tillitsverv i organisasjonen kan reservere seg mot offentliggjøring av mobilnummer og e-post knyttet til sitt navn på nettet. Personopplysninger knyttet til øvrige medlemmer vil ikke ligge på åpent nett.

undefined Personvernærklæring, versjon 06.08.2018


07-11-2018

Nytt nummer av Y's Magasinet

Vedlagt finner dere digitalversjonen av Y’s Magasinet nr 3-18. På grunn av at trykkeriet vi benytter nettopp er gått konkurs, blir magasinet ikke sendt ut i papirformat denne gangen. 

Dette beklager vi. Vi håper likevel at dere kan være behjelpelige med å distribuere magasinet i klubben og kopiere det til de medlemmer som ikke har digital tilgang - hjemmesiden på nettet - eller Facebook. 

Vi kommer tilbake til hvordan vi løser distribusjonen for magasinet i 2019.

undefined Y's Magasinet nr 3 2018

undefined Her er en link til tidligere utgaver av Y's Magasinet


13-03-2018

Internasjonale valg 2018

Valgene for 2018-2019 er foretatt:

Som ICM fra 01.07.2018 ble valgt Svein Rødset, Hareid og Utstein Y's Men's Club (bilde til venstre) og Ulrik Lauridsen, Vejle II Y's Men's Club  fra Danmark. Begge disse blir en del av vårt internasjonale styre i 2 år.

Ulrik Lauridsen ble valgt til APE (Area President Elect) fra 01.7.2018 og AP (Area President) fra 01.07.2019. 

Det er Poul Henning Løwendahl fra Danmark som overtar som Area President fra 01.07.2018. Han erstatter Svein Håvåg (Haugesund YMC) som er AP frem til 30.06.2018

Som IPE (International President Elect) fra 01.07.2018 ble valgt Jennifer Jones fra Australia. Henry J. Grindheim (Østenstad YMC) er International President frem til 30.06.2018. Han etterfølges av Moon Sang-bong (Sør-Korea) som skal være International President fra 01.07.2018 - 30.06.2019.

Når det gjelder endringer i de internasjonale lovene ble alle endringene vedtatt.

 

04-09-2018

Y's Men International, Region Norge

Organisasjonsnummer: 979 509 561 - Regionsleder: Bjørn Arve Bentsen - e-post:  bjorn.a.bentsen(at)lyse.net 

Web-master: Svend B. Jacobsen -  tlf 99 20 40 25 - epost:  svend.jacobsen55(at)gmail.com