11.11.2016

Area convention 2017

I begynnelsen av juli neste år avholdes et nytt area-konvent. Mens vi i 2016 var i Arendal, skal vi neste år forflytte oss til Latvia, nærmere bestemt Cesis. Dett er en mindre by, ca 18.000 innbyggere, som ligger ca 80 km øst for Riga. Dette er også hjembyen til Area president 2015-16 Ineta Krumina. Du finner mer info om konventet her:

undefinedAC 2017

undefinedFilm fra Cecis

undefinedPDF-info om AC 2017 i Cecis (Ny 10.10.2016)


08.11.2016

Internasjonale valg 2016/2017

Det er tid for å stemme over hvem som skal lede organisasjonen i neste periode. Det skal velges en Internasjonal president for perioden etter Henry J. Grindheim (2018-19). På stammespråket heter dette IPE = International President Elect. Her er det 3 kandidater.  undefinedBiodata for IPE finnes her.

Tilsvarende skal det velges internasjonal kasserer. Her er det to kandidater hvorav en av disse er nåværende kasserer.undefined Biodata for ITE finnes her

I tillegg skal det velges et nytt medlem til vårt internasjonale hovedstyre (ICM) og som vil overta som areapresident (APE) etter Svein Håvåg. Her er det 2 danske kandidater.        undefinedBiodata finnes her.

Regionsleder vil be klubbene velge sin kandidat basert på den vedlagte CV (Biodata) og sørge for at en utfylt stemmeseddel blir fylt ut og innsendt i henhold til det som står i       undefined Voting instructions. undefined Stemmeseddel finnes her.

I tillegg skal klubbene godkjenne noen lovendringer. Disse finnes her. For å avgi stemme må det fylles ut en egen undefinedstemmeseddel som finnes her.

Regionleder anbefaler at begge stemmesedler fylles ut og oversendes i henhold til instruksene før nyttår. Absolutt siste frist er 31.01.2017 kl 17:00.


Begge intervjuene er gjort av Stein Gjeruldsen, Bekkefaret Y's Men's Club


For å komme til protokoll og referater fra Ledermøte og Vekst- og utviklingsseminar må du logge inn på medlemssidene. Se i medlemshåndboka for brukernavn og passord.


13.09.2016

Norske Y's Men i Taiwan

Fra venstre: Henry Grindheim, Østenstad YMC; Finn Pedersen, Hinna YMC; Bjørg Tengesdal, Bekkefaret YMC; Ragnhild Pedersen, Stavanger YMC; Solveig H. Gjeruldsen og Stein Gjeruldsen, Bekkefaret YMC; Svein Håvåg, Haugesund YMC. Tilsammen var det 750 deltagere fra over 40 land på konventet.

30.08.2016

Nytt arbeidsår er i gang

Første juli er Y's Men's nytt år. Da skifter man ledelse på alle plan i organisasjonen. For region Norge betyr dette at Regionsleder (RD) Svein Håvåg, Haugesund YMC er blitt forrige regionsleder (past) og at neste regionsleder (RDE) Svend B. Jacobsen, Stavanger St. Svithun YMC er blitt Regionsleder (RD). Den høytidelige "overgangen" skjedde 27.08 på festkvelden i Haugesund.

Vi har fått nye distriktsledere og nye tjenesteledere. Og de fleste klubbene har også fått nye presidenter. Takk til alle som har fungert i lederposisjoner i forrige periode og vi ønsker lykke til med arbeidet til alle nye ledere i dette arbeidsåret.


15.05.2016

Nyhetsbrev fra tjenesteleder Kristen basis

undefined Her finner du tips og forslag til en enkel andakt til bruk i klubben


14.06.2016

Nye e-post-adresser

Regionen har avviklet de e-post-adressene som slutter på "@ysmen.no". Disse har ikke vært benyttet slik som planlagt og vårt abonnement (kostnader) med disse er nå avsluttet. 

Hvis du sender melding til en av dem, vil du enten få beskjed om ukjent e-post-adresse, eller at denne e-post-adressen ikke er i bruk.

Frem til det foreligger en oppdatert oversikt over tjenestelederne for 2016/17, kan all post sendes til ysmen.region.norge(at)gmail.com. Regionstyret vil sørge for at e-posten kommer til rett person.


19.02.2016

Henry Grindheim blir ny Internasjonal president

Tidligere regionsleder og areapresident, nå regionskasserer og medlem i Østenstad Y's Men's Club i Asker, Henry Johannes Grindheim, er valgt som vår kommende internasjonale president (IPE) for 2016/2017. Valget ble kjent i dag og han gratuleres av hele ledelsen i Y's Men International som denne helgen er samlet til styremøte. 

Dette betyr at Henry blir hele organisasjonens internasjonal president fra 1. juli 2017 - 30. juni 2018. I den perioden blir han organisasjonens leder og "styreformann".

Regionen mister dessverre sin regionskasserer, men får det mangedoblede igjennom god tilgang til informasjon og beslutninger.

I neste periode vil vår nåværende regionsleder (RD), Svein Håvåg, være kommende areapresident (APE) (og forrige års regionsleder (PRD)) og vil være areapresident (AP) men Henry er internasjonal president (IP).

Regionen gratulerer med valget og ønsker lykke til med nye oppgaver fra 1. juli 2016 til både Henry og Svein. Regionstyret vil også takke alle klubbene som har benyttet stemmeretten ved dette valget.


01.11.2015

Klubbsamarbeid på tvers av landegrenser

Internasjonalt samarbeid er en av mine fanesaker. I en organisasjon som vår er det viktig å få et internasjonalt perspektiv. Det har vi jo egentlig allerede gjennom at vi støtter humanitære prosjekter rundt om i verden.

Nå har vi imidlertid fått kjennskap til et program hvor det er mulig å få støtte til sam­arbeidsprosjekter i de nordiske landene og Baltikum. Programmet heter Nordpluss - Voksen og er etablert av Nordisk Råd.

Etter min mening er dette en ypperlig ramme for samarbeid mellom to eller flere klubber i disse områdene. Mange klubber har, eller ønsker seg en vennskapsklubb, og da mener jeg det er viktig å ha noe konkret å jobbe sammen om. Dette kan også kanskje virke inspirerende i arbeidet med å få nye og yngre medlemmer. Regionstyret har vedtatt at vi i utgangspunktet skal prøve å få i gang et pilotprosjekt som kan knyttes til dette programmet.

Dersom noen kunne være interessert i dette, er det bare å ta kontakt med regionsleder.

01.11.2015

Stammespråket vårt

Det er i vår organisasjon en utstrakt bruk av forkortelser og benevnelser som for mange virker fremmedgjørende. Personer i alle verv tar feil når det f.eks. gjelder bruk av RD- og DG. Det er derfor ønskelig at vi benytter dagligdagse benevnelser når vi kommuniserer med medlemmer innenfor regionen.

Det betyr at Regionstyrer har vedtatt å be alle tillitspersoner om å benytte norske be­nevnelser når man omtaler verv, fond etc. når man snakker til norske Y’s Men. På samme måte ønsker man at dette også benyttes i alt skriftlig materiell/referater, o.l. Her kan man om ønskelig sette den utenlandske forkortelsen i parentes ( ).

I praksis blir det da regionsleder, ikke RD; distriktsleder, ikke DG (DG-team kan benyt­tes); tjenesteleder, ikke RSD; fasteprosjektet, ikke TOF; direktemedlemmer, ikke MAL (member at large) etc. Istedenfor «past» benyttes «forrige», og man skriver «neste» istedenfor «elect».

01.11.2015

Y's Magasinet

Regionstyret er veldig glad for at det nå ser ut til at medlemsbladet skal komme ut slik vi alle ønsker med fire nummer i året. I tillegg til tjenesteleder Karen Cicilie Heldal er redaksjonen styrket med Marit Helene Kløve. Begge er fra Åsane YMC.

Regionstyret er helt enig med de signalene som ble gitt på regionkonferansen om at Y’s Magasinet er et viktig bidrag til kommunikasjon blant medlemmene. Nå har vi altså fått på plass den redaksjonelle ressursen, men budsjettmessig står det ikke så bra til. Trykking og porto står for en stor del av kostnadene, og regionstyret har bestemt at magasinet dette året kun skal publiseres i PDF-format og sendes ut via e-mail. Det blir klubbpresidentene sin oppgave å videresende magasinet til medlemmene. De vil også ha oversikt over hvem som ikke kan nåes på denne måten og blir bedt om å få det skrevet ut til disse. Kostnadene med dette kan refunderes fra regionskasserer.

 
 

03.07.2016

Y's Men International, Region Norge

Organisasjonsnummer: 979 509 561 - Regionsleder: Svend B. Jacobsen - e-post:  svend.jacobsen55@gmail.com

Web-master: Svend B. Jacobsen -  tlf 99 20 40 25 - epost: svend.jacobsen55@gmail.com