03-04-2019

Nytt nummer av Y's Magasinet

Nytt nummer av Y's Magasinet er nå ferdig og klar til distribusjon. Denne gang blir bladet oversendt til klubbens president, dels ved postforsendelse og dels ved distribusjon på distriktskonferansene.

undefined Y's Magasinet nr 1 2019

undefined Her er en link til tidligere utgaver av Y's Magasinet


Turopplegg for Areakonvent 23.06 - 01.07 2019 i Ekaterinburg, Russland

Det er laget en fellesreise til dette konventet, med avgang fra Gardermoen 23.06. Retur tidlig morgen 01.07.

undefined Turopplegget finner du her

undefined Hjemmesider til konventet


Du finner både danske og engelske utgaver av bladet, trykk på overskriften.


07-11-2018

Personvernerklæring

Nå har også Y's Men International, Region Norge utarbeidet sin egen personvernerklæring. Dette er pålagt gjennom et EU-direktiv og er gyldig i Norge fra 20.07.2018. Hovedtrekkene i personvernerklæringen har vært behandlet i Regionstyret ved flere anledninger og er noe omskrevet i tråd med hvordan andre tilsvarende erklæringer er bygget opp.

Alle medlemmer og ledere må lese og gjøre seg forstått med dokumentet. Nye medlemmer godkjenner innholdet i det øyeblikk de melder seg inn i organisasjonen. Personer som innehar tillitsverv i organisasjonen kan reservere seg mot offentliggjøring av mobilnummer og e-post knyttet til sitt navn på nettet. Personopplysninger knyttet til øvrige medlemmer vil ikke ligge på åpent nett.

undefined Personvernærklæring, versjon 06.08.2018


 

04-09-2018

Y's Men International, Region Norge

Organisasjonsnummer: 979 509 561 - Regionsleder: Bjørn Arve Bentsen - e-post:  bjorn.a.bentsen(at)lyse.net 

Web-master: Svend B. Jacobsen -  tlf 99 20 40 25 - epost:  svend.jacobsen55(at)gmail.com