31-07-2018

Personvernerklæring

Nå har også Y's Men International, Region Norge utarbeidet sin egen personvernerklæring. Dette er pålagt gjennom et EU-direktiv og er gyldig i Norge fra 20.07.2018. Hovedtrekkene i personvernerklæringen har vært behandlet i Regionstyret ved flere anledninger og er noe omskrevet i tråd med hvordan andre tilsvarende erklæringer er bygget opp.

Dette vil inngå som en orienteringssak på Regionskonferansen på Hamar.

undefined Personvernærklæring, versjon 31.07.2018


06-06-2018

Nytt nummer av Y's Magasinet

Nytt nummer av Y's Magasinet (nr. 2, 2018) kommer i posten uke 23/24. Her ligger bladet på nettet.

Trykk på linken her:

undefined Y's Magasinet nr 2 2018 (ny 06.06.18)

undefined Her er en link til tidligere utgaver av Y's Magasinet


06-12-2017

Internasjonalt konvent i Sør-Korea

i 2018 er det tid for ett nytt internasjonalt konvent. I 2012 ble dette arrangert i Stavanger. Denne gang arrangeres konventet i byen Yeosu i Sør-Korea. Finn Pedersen har sammen med et reisebyrå i Seoul satt sammen en fin fellestur med avreise fra Norge 2. august med hjemreise 12. august.undefined  Les mer her.

undefined Konventet sin hjemmeside finner du her. 

undefined Litt mer fakta-opplysninger


13-03-2018

Internasjonale valg 2018

Valgene for 2018-2019 er foretatt:

Som ICM fra 01.07.2018 ble valgt Svein Rødset, Hareid og Utstein Y's Men's Club (bilde til venstre) og Ulrik Lauridsen, Vejle II Y's Men's Club  fra Danmark. Begge disse blir en del av vårt internasjonale styre i 2 år.

Ulrik Lauridsen ble valgt til APE (Area President Elect) fra 01.7.2018 og AP (Area President) fra 01.07.2019. 

Det er Poul Henning Løwendahl fra Danmark som overtar som Area President fra 01.07.2018. Han erstatter Svein Håvåg (Haugesund YMC) som er AP frem til 30.06.2018

Som IPE (International President Elect) fra 01.07.2018 ble valgt Jennifer Jones fra Australia. Henry J. Grindheim (Østenstad YMC) er International President frem til 30.06.2018. Han etterfølges av Moon Sang-bong (Sør-Korea) som skal være International President fra 01.07.2018 - 30.06.2019.

Når det gjelder endringer i de internasjonale lovene ble alle endringene vedtatt.


14-10-2017

Medlemshåndboka

Det er noen endringer til innholdet i medlemshåndboka som det kan være verd å ta med seg. undefinedLes her.


06-10-2017

Pålogging er fjernet fra hjemmesidene

Regionsstyret har bestemt at all informasjon som legges ut på hjemmesidene skal være tilgjengelig uten pålogging. Den tidligere "Logg inn her"-boksen til høyre er derfor fjernet. Dette vil forenkle bruken av hjemmesidene, 

18-02-2017

Y's Men International, Region Norge

Organisasjonsnummer: 979 509 561 - Regionsleder: Svend B. Jacobsen - e-post:  svend.jacobsen55(at)gmail.com 

Web-master: Bjarne Bredrup -  tlf 917 90 858 - epost: bjarne.bredrup(at)gmail.com