28.11.2017

Nytt nummer av Y's Magasinet

Nytt nummer av Y's Magasinet (nr. 4, 2017) er sendt ut i posten til alle medlemmer. Ektepar har fått tilsendt 1 eksemplar. Hvis du ikke har mottatt Y's Magasinet pr 06.12.2017, er din adresse i medlemsregisteret feil eller mangelfull. Dette kan du korrigere selv, eller be klubbens sekretær om å gjøre det. Hvis dere ikke finner ut av det, kontakt Medlemservice på e-post, se håndboka side 18-19.

Vi har pr 13.10 fått over 40 blader i retur grunnet feil adresse.

undefined Y's Magasinet nr 4. 2017

Det er også kommet et nytt nummer av YMI World (det internasjonale Y's Magasinet). Her er det også mange interessante artikler. Dette magasinet finnes på mange språk, også dansk.

undefined Her finner du de siste nummer av YMI World (for andre språk, se litt ned på web-siden)

undefined Her er en link til tidligere utgaver av Y's Magasinet


06.12.2017

Internasjonalt konvent i Sør-Korea

i 2018 er det tid for ett nytt internasjonalt konvent. I 2012 ble dette arrangert i Stavanger. Denne gang arrangeres konventet i byen Yeosu i Sør-Korea. Finn Pedersen har sammen med et reisebyrå i Seoul satt sammen en fin fellestur med avreise fra Norge 2. august med hjemreise 12. august.undefined  Les mer her.

undefined Konventet sin hjemmeside finner du her. 

undefined Litt mer fakta-opplysninger


02.11.2017

Internasjonale valg 2018

Nå er valgmateriellet mottatt fra IHQ.

Det er 2 stemmesedler som skal benyttes denne gang.

Voting Paper 1: Valg av Internasjonal President og 2 Internasjonale rådsmedlemmer (International Council members). For å benytte denne stemmeseddelen må klubben ha minst 15 medlemmer. undefinedAll informasjon finnes her.

Voting Paper 2: Godkjenning av endringer til de internasjonale lovene. Det er 6 punkt hvor klubben kan godkjenne (Yes), avvise (No) eller avstå (Abstain). For å benytte denne stemmeseddelen må klubben ha minst 3 medlemmer. undefinedAll informasjon finnes her.


14.10.2017

Medlemshåndboka

Det er noen endringer til innholdet i medlemshåndboka som det kan være verd å ta med seg. undefinedLes her.


06.10.2017

Pålogging er fjernet fra hjemmesidene

Regionsstyret har bestemt at all informasjon som legges ut på hjemmesidene skal være tilgjengelig uten pålogging. Den tidligere "Logg inn her"-boksen til høyre er derfor fjernet. Dette vil forenkle bruken av hjemmesidene, 

18.02.2017

Y's Men International, Region Norge

Organisasjonsnummer: 979 509 561 - Regionsleder: Svend B. Jacobsen - e-post:  svend.jacobsen55(at)gmail.com 

Web-master: Bjarne Bredrup -  tlf 917 90 858 - epost: bjarne.bredrup(at)gmail.com