Nå finner du informasjon om regionkonferansen på våre medlemsider. Det finnes både en brosjyre som inneholder påmeldingsskjema og et word-dokument som kan fylles ut elektronisk og oversendes som et vedlegg.

Hvis du bruker brosjyren kan du fylle ut manuelt og sende i posten, eller skanne og sende som vedlegg.

Du finner også oppdatert program og saksliste. Flere detaljer kommer etter regionstyrets neste møte (30.05), i begynnelsen av juni.

Regionstyret ønsker også å gjennomføre en "workshop" med tema "Vekst og utvikling". Dette er åpent for alle som ønsker å være med. Her kan alle som ønsker komme med forslag og innspill eller bare være tilstede å lytte på de andre. Dette starter fredag kl 15:00 og varer i maks 2 timer. Hvis du ønsker å være med, skriv "workshop" et sted på påmeldingen (det er ikke eget felt for dette).


15.05.2016

Nyhetsbrev fra tjenesteleder Kristen basis

undefined Her finner du tips og forslag til en enkel andakt til bruk i klubben


19.02.2016

Henry Grindheim blir ny Internasjonal president

Tidligere regionsleder og areapresident, nå regionskasserer og medlem i Østenstad Y's Men's Club i Asker, Henry Johannes Grindheim, er valgt som vår kommende internasjonale president (IPE) for 2016/2017. Valget ble kjent i dag og han gratuleres av hele ledelsen i Y's Men International som denne helgen er samlet til styremøte. 

Dette betyr at Henry blir hele organisasjonens internasjonal president fra 1. juli 2017 - 30. juni 2018. I den perioden blir han organisasjonens leder og "styreformann".

Regionen mister dessverre sin regionskasserer, men får det mangedoblede igjennom god tilgang til informasjon og beslutninger.

I neste periode vil vår nåværende regionsleder (RD), Svein Håvåg, være kommende areapresident (APE) (og forrige års regionsleder (PRD)) og vil være areapresident (AP) men Henry er internasjonal president (IP).

Regionen gratulerer med valget og ønsker lykke til med nye oppgaver fra 1. juli 2016 til både Henry og Svein. Regionstyret vil også takke alle klubbene som har benyttet stemmeretten ved dette valget.


01.11.2015

Klubbsamarbeid på tvers av landegrenser

Internasjonalt samarbeid er en av mine fanesaker. I en organisasjon som vår er det viktig å få et internasjonalt perspektiv. Det har vi jo egentlig allerede gjennom at vi støtter humanitære prosjekter rundt om i verden.

Nå har vi imidlertid fått kjennskap til et program hvor det er mulig å få støtte til sam­arbeidsprosjekter i de nordiske landene og Baltikum. Programmet heter Nordpluss - Voksen og er etablert av Nordisk Råd.

Etter min mening er dette en ypperlig ramme for samarbeid mellom to eller flere klubber i disse områdene. Mange klubber har, eller ønsker seg en vennskapsklubb, og da mener jeg det er viktig å ha noe konkret å jobbe sammen om. Dette kan også kanskje virke inspirerende i arbeidet med å få nye og yngre medlemmer. Regionstyret har vedtatt at vi i utgangspunktet skal prøve å få i gang et pilotprosjekt som kan knyttes til dette programmet.

Dersom noen kunne være interessert i dette, er det bare å ta kontakt med regionsleder.

01.11.2015

Stammespråket vårt

Det er i vår organisasjon en utstrakt bruk av forkortelser og benevnelser som for mange virker fremmedgjørende. Personer i alle verv tar feil når det f.eks. gjelder bruk av RD- og DG. Det er derfor ønskelig at vi benytter dagligdagse benevnelser når vi kommuniserer med medlemmer innenfor regionen.

Det betyr at Regionstyrer har vedtatt å be alle tillitspersoner om å benytte norske be­nevnelser når man omtaler verv, fond etc. når man snakker til norske Y’s Men. På samme måte ønsker man at dette også benyttes i alt skriftlig materiell/referater, o.l. Her kan man om ønskelig sette den utenlandske forkortelsen i parentes ( ).

I praksis blir det da regionsleder, ikke RD; distriktsleder, ikke DG (DG-team kan benyt­tes); tjenesteleder, ikke RSD; fasteprosjektet, ikke TOF; direktemedlemmer, ikke MAL (member at large) etc. Istedenfor «past» benyttes «forrige», og man skriver «neste» istedenfor «elect».


01.11.2015

Y's Magasinet

Regionstyret er veldig glad for at det nå ser ut til at medlemsbladet skal komme ut slik vi alle ønsker med fire nummer i året. I tillegg til tjenesteleder Karen Cicilie Heldal er redaksjonen styrket med Marit Helene Kløve. Begge er fra Åsane YMC.

Regionstyret er helt enig med de signalene som ble gitt på regionkonferansen om at Y’s Magasinet er et viktig bidrag til kommunikasjon blant medlemmene. Nå har vi altså fått på plass den redaksjonelle ressursen, men budsjettmessig står det ikke så bra til. Trykking og porto står for en stor del av kostnadene, og regionstyret har bestemt at magasinet dette året kun skal publiseres i PDF-format og sendes ut via e-mail. Det blir klubbpresidentene sin oppgave å videresende magasinet til medlemmene. De vil også ha oversikt over hvem som ikke kan nåes på denne måten og blir bedt om å få det skrevet ut til disse. Kostnadene med dette kan refunderes fra regionskasserer.

01.11.2015

Medlemsskap i K-stud

Y’s Men Norge er blitt medlem i studie-organisasjonen K-stud. Vi har spurt Yngvar Lyche, medlem i Råde YMC og ansatt i K-stud om å gi oss litt informasjon om hva det kan bety for vår organisasjon.

Dette skriver han:

Visste du at 8 timer er nesten alt som skal til for å få tilskudd fra K-stud? K-stud, Kristelig studieforbund, fordeler statsstøtte til studiearbeid og Y’s Men driver studiearbeid!

Kristelig studieforbund fikk i 2015 ca 14,5 millioner kroner i statlige midler som de for­deler videre til studieaktiviteter i menigheter og organisasjoner.

Med studiearbeid menes alle typer organisert læring for voksne (14 år og oppover) på minst 8 timer. Vi tenker at klubbkveldene i Y’s Men er en type kurs. Der det er lagt et program med tema, blir å regne som en studieplan. Vanligvis er det samtale og plass for spørs­mål. Noen klubber arrangerer type studietur til kultur-steder, bedrifter etc. også et studie­arbeid. Gjennom slik opplegg får medlemmene økt sin innsikt og kompetanse på ulike områder. Noen klubber har også grupper i tillegg til de vanlige klubbkveldene og disse kan også søke om støtte. Noen Y’s Mens klubber benytter seg allerede i dag av K-stud sine støtteordninger. Men vi mener at flere kan gjøre seg bruk av dette.

Det er laget en standard studieplan for Y’s Mens klubbene, som de fleste kan bruke: Studieplan Y’s Men

De klubbene som vil benytte seg av denne støtteordningen, går inn i MineKurs – søk om … - bruke en godkjent… - samfunn – «Y's Men's for personlig vekst med fokus på nærmiljø, menighet og internasjonalt» - opprett søknad. Dere kan også lage deres egen studieplan i Minekurs hvis det er et behov.

K-stud har følgende satser for tilskudd til studiearbeid i år (2015):

- 80 kr pr kurstime til kurs, kor og andre sang- og musikkgrupper

- 60 kr pr time i smågrupper

KORT SAGT: Det er kanskje enklere å få tilskudd enn du kanskje tror! Se aktuell info på Kristelig Studieforbund - K-stud.no!

 

25.10.2015

Y's Men International, Region Norge

Organisasjonsnummer: 979 509 561 - Regionsleder: Svein Håvåg - e-post: svehavag@gmail.com

Web-master: Svend B. Jacobsen -  tlf 99 20 40 25 - epost: svend.jacobsen55@gmail.com