04-09-2018

Personvernerklæring

Nå har også Y's Men International, Region Norge utarbeidet sin egen personvernerklæring. Dette er pålagt gjennom et EU-direktiv og er gyldig i Norge fra 20.07.2018. Hovedtrekkene i personvernerklæringen har vært behandlet i Regionstyret ved flere anledninger og er noe omskrevet i tråd med hvordan andre tilsvarende erklæringer er bygget opp.

Dette vil inngå som en orienteringssak på Regionskonferansen på Hamar.

undefined Personvernærklæring, versjon 06.08.2018


04-09-2018

Nytt nummer av Y's Magasinet

 Y's Magasinet (nr. 2, 2018) ble sendt ut uke 23/24. Her ligger bladet på nettet. Trykk på linken her:

undefined Y's Magasinet nr 2 2018

undefined Her er en link til tidligere utgaver av Y's Magasinet


13-03-2018

Internasjonale valg 2018

Valgene for 2018-2019 er foretatt:

Som ICM fra 01.07.2018 ble valgt Svein Rødset, Hareid og Utstein Y's Men's Club (bilde til venstre) og Ulrik Lauridsen, Vejle II Y's Men's Club  fra Danmark. Begge disse blir en del av vårt internasjonale styre i 2 år.

Ulrik Lauridsen ble valgt til APE (Area President Elect) fra 01.7.2018 og AP (Area President) fra 01.07.2019. 

Det er Poul Henning Løwendahl fra Danmark som overtar som Area President fra 01.07.2018. Han erstatter Svein Håvåg (Haugesund YMC) som er AP frem til 30.06.2018

Som IPE (International President Elect) fra 01.07.2018 ble valgt Jennifer Jones fra Australia. Henry J. Grindheim (Østenstad YMC) er International President frem til 30.06.2018. Han etterfølges av Moon Sang-bong (Sør-Korea) som skal være International President fra 01.07.2018 - 30.06.2019.

Når det gjelder endringer i de internasjonale lovene ble alle endringene vedtatt.


06-10-2017

Pålogging er fjernet fra hjemmesidene

Regionsstyret har bestemt at all informasjon som legges ut på hjemmesidene skal være tilgjengelig uten pålogging. Den tidligere "Logg inn her"-boksen til høyre er derfor fjernet. Dette vil forenkle bruken av hjemmesidene,

 

04-09-2018

Y's Men International, Region Norge

Organisasjonsnummer: 979 509 561 - Regionsleder: Bjørn Arve Bentsen - e-post:  bjorn.a.bentsen(at)lyse.net 

Web-master: Svend B. Jacobsen -  tlf 99 20 40 25 - epost:  svend.jacobsen55(at)gmail.com