11.07.2017

Regionskonferanse i Stavanger, 11. - 13. august 2017

Fotograf: Olaf A. Ellingsen

Avsett helgen til en flott konferanse i undefined Stavanger.

Vi ber medlemmer av klubbstyrene, distriktsstyrene og tjenestelederne om å møte på ledermøte, fredag kl 13:00.

Fra kl 14 - 16 er det arbeidsmøte med tema "Veien videre". Alle er velkomne, for å delta eller lytte.

Fredag kl 18:00 er det offisiell åpning av konferansen.

Konferansen avsluttes søndag kl 13:00 med lunsj.

Påmeldings- og betalingsfrist er 08.06.2017. Etterpåmelding er mulig frem til konferansestart, men da mot et tilleggsgebyr (se påmeldingskjema)

 

Etterhvert som det nærmer seg, vil du finne all nødvendig informasjon på denne nettsiden.


Nytt nummer av Y's Magasinet er publisert 30.05.2017


Fra 2017 kan du gi skattefrie pengegaver til Y's Men. Les mer om dette på "Medlemssider" (som kun vises når du er logget på) under mappen "For klubbstyret". (For brukernavn og passord, se medlemshåndboka side 11) 20.02.2017

Internasjonale valg 2017

Resultatet av det internasjonale valget er nå klart.

Det ble Poul-Henning Løwendal, Danmark som ble valgt til ICME og APE for 2017-18. Han blir dessuten ICM og AP i 2018-19.

Mr Philips Cherian, India ble gjenvalg som Internasjonal kasserer. 

Mr Moon Sang-bong, Korea ble valgt som ny Internasjonal president elect.


Begge intervjuene er gjort av Stein Gjeruldsen, Bekkefaret Y's Men's Club


For å komme til protokoll og referater fra Ledermøte og Vekst- og utviklingsseminar må du logge inn på medlemssidene. Se i medlemshåndboka for brukernavn og passord.


13.09.2016

Norske Y's Men i Taiwan

Fra venstre: Henry Grindheim, Østenstad YMC; Finn Pedersen, Hinna YMC; Bjørg Tengesdal, Bekkefaret YMC; Ragnhild Pedersen, Stavanger YMC; Solveig H. Gjeruldsen og Stein Gjeruldsen, Bekkefaret YMC; Svein Håvåg, Haugesund YMC. Tilsammen var det 750 deltagere fra over 40 land på konventet.

30.08.2016

Nytt arbeidsår er i gang

Første juli er Y's Men's nytt år. Da skifter man ledelse på alle plan i organisasjonen. For region Norge betyr dette at Regionsleder (RD) Svein Håvåg, Haugesund YMC er blitt forrige regionsleder (past) og at neste regionsleder (RDE) Svend B. Jacobsen, Stavanger St. Svithun YMC er blitt Regionsleder (RD). Den høytidelige "overgangen" skjedde 27.08 på festkvelden i Haugesund.

Vi har fått nye distriktsledere og nye tjenesteledere. Og de fleste klubbene har også fått nye presidenter. Takk til alle som har fungert i lederposisjoner i forrige periode og vi ønsker lykke til med arbeidet til alle nye ledere i dette arbeidsåret.


15.05.2016

Nyhetsbrev fra tjenesteleder Kristen basis

undefined Her finner du tips og forslag til en enkel andakt til bruk i klubben


14.06.2016

Nye e-post-adresser

Regionen har avviklet de e-post-adressene som slutter på "@ysmen.no". Disse har ikke vært benyttet slik som planlagt og vårt abonnement (kostnader) med disse er nå avsluttet. 

Hvis du sender melding til en av dem, vil du enten få beskjed om ukjent e-post-adresse, eller at denne e-post-adressen ikke er i bruk.

Frem til det foreligger en oppdatert oversikt over tjenestelederne for 2016/17, kan all post sendes til ysmen.region.norge(at)gmail.com. Regionstyret vil sørge for at e-posten kommer til rett person.


19.02.2016

Henry Grindheim blir ny Internasjonal president

Tidligere regionsleder og areapresident, nå regionskasserer og medlem i Østenstad Y's Men's Club i Asker, Henry Johannes Grindheim, er valgt som vår kommende internasjonale president (IPE) for 2016/2017. Valget ble kjent i dag og han gratuleres av hele ledelsen i Y's Men International som denne helgen er samlet til styremøte. 

Dette betyr at Henry blir hele organisasjonens internasjonal president fra 1. juli 2017 - 30. juni 2018. I den perioden blir han organisasjonens leder og "styreformann".

Regionen mister dessverre sin regionskasserer, men får det mangedoblede igjennom god tilgang til informasjon og beslutninger.

I neste periode vil vår nåværende regionsleder (RD), Svein Håvåg, være kommende areapresident (APE) (og forrige års regionsleder (PRD)) og vil være areapresident (AP) men Henry er internasjonal president (IP).

Regionen gratulerer med valget og ønsker lykke til med nye oppgaver fra 1. juli 2016 til både Henry og Svein. Regionstyret vil også takke alle klubbene som har benyttet stemmeretten ved dette valget.


01.11.2015

Klubbsamarbeid på tvers av landegrenser

Internasjonalt samarbeid er en av mine fanesaker. I en organisasjon som vår er det viktig å få et internasjonalt perspektiv. Det har vi jo egentlig allerede gjennom at vi støtter humanitære prosjekter rundt om i verden.

Nå har vi imidlertid fått kjennskap til et program hvor det er mulig å få støtte til sam­arbeidsprosjekter i de nordiske landene og Baltikum. Programmet heter Nordpluss - Voksen og er etablert av Nordisk Råd.

Etter min mening er dette en ypperlig ramme for samarbeid mellom to eller flere klubber i disse områdene. Mange klubber har, eller ønsker seg en vennskapsklubb, og da mener jeg det er viktig å ha noe konkret å jobbe sammen om. Dette kan også kanskje virke inspirerende i arbeidet med å få nye og yngre medlemmer. Regionstyret har vedtatt at vi i utgangspunktet skal prøve å få i gang et pilotprosjekt som kan knyttes til dette programmet.

Dersom noen kunne være interessert i dette, er det bare å ta kontakt med regionsleder.

01.11.2015

Stammespråket vårt

Det er i vår organisasjon en utstrakt bruk av forkortelser og benevnelser som for mange virker fremmedgjørende. Personer i alle verv tar feil når det f.eks. gjelder bruk av RD- og DG. Det er derfor ønskelig at vi benytter dagligdagse benevnelser når vi kommuniserer med medlemmer innenfor regionen.

Det betyr at Regionstyrer har vedtatt å be alle tillitspersoner om å benytte norske be­nevnelser når man omtaler verv, fond etc. når man snakker til norske Y’s Men. På samme måte ønsker man at dette også benyttes i alt skriftlig materiell/referater, o.l. Her kan man om ønskelig sette den utenlandske forkortelsen i parentes ( ).

I praksis blir det da regionsleder, ikke RD; distriktsleder, ikke DG (DG-team kan benyt­tes); tjenesteleder, ikke RSD; fasteprosjektet, ikke TOF; direktemedlemmer, ikke MAL (member at large) etc. Istedenfor «past» benyttes «forrige», og man skriver «neste» istedenfor «elect».

01.11.2015

Y's Magasinet

Regionstyret er veldig glad for at det nå ser ut til at medlemsbladet skal komme ut slik vi alle ønsker med fire nummer i året. I tillegg til tjenesteleder Karen Cicilie Heldal er redaksjonen styrket med Marit Helene Kløve. Begge er fra Åsane YMC.

Regionstyret er helt enig med de signalene som ble gitt på regionkonferansen om at Y’s Magasinet er et viktig bidrag til kommunikasjon blant medlemmene. Nå har vi altså fått på plass den redaksjonelle ressursen, men budsjettmessig står det ikke så bra til. Trykking og porto står for en stor del av kostnadene, og regionstyret har bestemt at magasinet dette året kun skal publiseres i PDF-format og sendes ut via e-mail. Det blir klubbpresidentene sin oppgave å videresende magasinet til medlemmene. De vil også ha oversikt over hvem som ikke kan nåes på denne måten og blir bedt om å få det skrevet ut til disse. Kostnadene med dette kan refunderes fra regionskasserer.

 
 

18.02.2017

Y's Men International, Region Norge

Organisasjonsnummer: 979 509 561 - Regionsleder: Svend B. Jacobsen - e-post:  svend.jacobsen55@gmail.com

Web-master: Bjarne Bredrup -  tlf 917 90 858 - epost: bjarne.bredrup@gmail.com