01.11.2015

Klubbsamarbeid på tvers av landegrenser

Internasjonalt samarbeid er en av mine fanesaker. I en organisasjon som vår er det viktig å få et internasjonalt perspektiv. Det har vi jo egentlig allerede gjennom at vi støtter humanitære prosjekter rundt om i verden.

Nå har vi imidlertid fått kjennskap til et program hvor det er mulig å få støtte til sam­arbeidsprosjekter i de nordiske landene og Baltikum. Programmet heter Nordpluss - Voksen og er etablert av Nordisk Råd.

Etter min mening er dette en ypperlig ramme for samarbeid mellom to eller flere klubber i disse områdene. Mange klubber har, eller ønsker seg en vennskapsklubb, og da mener jeg det er viktig å ha noe konkret å jobbe sammen om. Dette kan også kanskje virke inspirerende i arbeidet med å få nye og yngre medlemmer. Regionstyret har vedtatt at vi i utgangspunktet skal prøve å få i gang et pilotprosjekt som kan knyttes til dette programmet.

Dersom noen kunne være interessert i dette, er det bare å ta kontakt med regionsleder.

01.11.2015

Stammespråket vårt

Det er i vår organisasjon en utstrakt bruk av forkortelser og benevnelser som for mange virker fremmedgjørende. Personer i alle verv tar feil når det f.eks. gjelder bruk av RD- og DG. Det er derfor ønskelig at vi benytter dagligdagse benevnelser når vi kommuniserer med medlemmer innenfor regionen.

Det betyr at Regionstyrer har vedtatt å be alle tillitspersoner om å benytte norske be­nevnelser når man omtaler verv, fond etc. når man snakker til norske Y’s Men. På samme måte ønsker man at dette også benyttes i alt skriftlig materiell/referater, o.l. Her kan man om ønskelig sette den utenlandske forkortelsen i parentes ( ).

I praksis blir det da regionsleder, ikke RD; distriktsleder, ikke DG (DG-team kan benyt­tes); tjenesteleder, ikke RSD; fasteprosjektet, ikke TOF; direktemedlemmer, ikke MAL (member at large) etc. Istedenfor «past» benyttes «forrige», og man skriver «neste» istedenfor «elect».


01.11.2015

Y's Magasinet

Regionstyret er veldig glad for at det nå ser ut til at medlemsbladet skal komme ut slik vi alle ønsker med fire nummer i året. I tillegg til tjenesteleder Karen Cicilie Heldal er redaksjonen styrket med Marit Helene Kløve. Begge er fra Åsane YMC.

Regionstyret er helt enig med de signalene som ble gitt på regionkonferansen om at Y’s Magasinet er et viktig bidrag til kommunikasjon blant medlemmene. Nå har vi altså fått på plass den redaksjonelle ressursen, men budsjettmessig står det ikke så bra til. Trykking og porto står for en stor del av kostnadene, og regionstyret har bestemt at magasinet dette året kun skal publiseres i PDF-format og sendes ut via e-mail. Det blir klubbpresidentene sin oppgave å videresende magasinet til medlemmene. De vil også ha oversikt over hvem som ikke kan nåes på denne måten og blir bedt om å få det skrevet ut til disse. Kostnadene med dette kan refunderes fra regionskasserer.

01.11.2015

Medlemsskap i K-stud

Y’s Men Norge er blitt medlem i studie-organisasjonen K-stud. Vi har spurt Yngvar Lyche, medlem i Råde YMC og ansatt i K-stud om å gi oss litt informasjon om hva det kan bety for vår organisasjon.

Dette skriver han:

Visste du at 8 timer er nesten alt som skal til for å få tilskudd fra K-stud? K-stud, Kristelig studieforbund, fordeler statsstøtte til studiearbeid og Y’s Men driver studiearbeid!

Kristelig studieforbund fikk i 2015 ca 14,5 millioner kroner i statlige midler som de for­deler videre til studieaktiviteter i menigheter og organisasjoner.

Med studiearbeid menes alle typer organisert læring for voksne (14 år og oppover) på minst 8 timer. Vi tenker at klubbkveldene i Y’s Men er en type kurs. Der det er lagt et program med tema, blir å regne som en studieplan. Vanligvis er det samtale og plass for spørs­mål. Noen klubber arrangerer type studietur til kultur-steder, bedrifter etc. også et studie­arbeid. Gjennom slik opplegg får medlemmene økt sin innsikt og kompetanse på ulike områder. Noen klubber har også grupper i tillegg til de vanlige klubbkveldene og disse kan også søke om støtte. Noen Y’s Mens klubber benytter seg allerede i dag av K-stud sine støtteordninger. Men vi mener at flere kan gjøre seg bruk av dette.

Det er laget en standard studieplan for Y’s Mens klubbene, som de fleste kan bruke: Studieplan Y’s Men

De klubbene som vil benytte seg av denne støtteordningen, går inn i MineKurs – søk om … - bruke en godkjent… - samfunn – «Y's Men's for personlig vekst med fokus på nærmiljø, menighet og internasjonalt» - opprett søknad. Dere kan også lage deres egen studieplan i Minekurs hvis det er et behov.

K-stud har følgende satser for tilskudd til studiearbeid i år (2015):

- 80 kr pr kurstime til kurs, kor og andre sang- og musikkgrupper

- 60 kr pr time i smågrupper

KORT SAGT: Det er kanskje enklere å få tilskudd enn du kanskje tror! Se aktuell info på Kristelig Studieforbund - K-stud.no!

 

25.10.2015

Y's Men International, Region Norge

Organisasjonsnummer: 979 509 561 - Regionsleder: Svein Håvåg - e-post: svehavag@gmail.com

Web-master: Svend B. Jacobsen -  tlf 99 20 40 25 - epost: svend.jacobsen55@gmail.com