15-11-2015

Y's Men, Region Norge samarbeider med:


Norge er et land med en rekke frivillige organisasjoner som har en sammen­heng med den norske dugnadsånd. Denne holdningen har satt et positivt preg på tjenesten til Y`s Men Region Norge siden starten for 50 år siden.

I en ny tid der omsorg for andre og frivillighet må vike for mer individrettede aktiviteter, er det et behov for at de frivillige organisasjoner søker sammen for å finne veien videre i arbeidet.

Y`s Men trenger å møte andre til en dialog som kan føre til fornyelse og vekst og Y`s Men har behov for å bli bedre kjent som organisasjon. Region Norge ble etter søknad godkjent som medlem av Frivillighet Norge per 15.04.2008. Det er 150 frivillige organisasjoner som er medlem­mer. Norges KFUK-KFUM er også tilsluttet.

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige virksomheter som drives på ikke-kommersiell/ikke-offentlig basis. Det arbeides for bedre rammevilkår for frivillige organisasjoner og økt forståelse for den store, viktige frivillige inn­satsen i samfunnet.

Frivillighet Norge skal være den viktigste dialogpartneren for myndighetene i frivillighetspolitiske saker. I tillegg skal det være en kompetansebase for myndighets­kontakt for medlemmene. Nett­verks- og arbeidsgrupper og medlemsmøter brukes som arbeidsform. Med­lems­organisasjonene kan møte i disse. En av gruppene behandler Inntekts­bringende aktiviteter.


Y’s Men Norge er blitt medlem i studieorganisasjonen K-stud. Vi har spurt Yngvar Lyche, medlem i Råde YMC og ansatt i K-stud om å gi oss litt informasjon om hva det kan bety for vår organisasjon.

Dette skriver han:

Visste du at 8 timer er nesten alt som skal til for å få tilskudd fra K-stud? K-stud, Kristelig studieforbund, fordeler statsstøtte til studiearbeid og Y’s Men driver studiearbeid!

Kristelig studieforbund fikk i 2015 ca 14,5 millioner kroner i statlige midler som de for­deler videre til studieaktiviteter i menigheter og organisasjoner.

Med studiearbeid menes alle typer organisert læring for voksne (14 år og oppover) på minst 8 timer. Vi tenker at klubbkveldene i Y’s Men er en type kurs. Der det er lagt et program med tema, blir å regne som en studieplan. Vanligvis er det samtale og plass for spørs­mål. Noen klubber arrangerer type studietur til kultur-steder, bedrifter etc. også et studie­arbeid. Gjennom slik opplegg får medlemmene økt sin innsikt og kompetanse på ulike områder. Noen klubber har også grupper i tillegg til de vanlige klubbkveldene og disse kan også søke om støtte. Noen Y’s Mens klubber benytter seg allerede i dag av K-stud sine støtteordninger. Men vi mener at flere kan gjøre seg bruk av dette.

Det er laget en standard studieplan for Y’s Mens klubbene, som de fleste kan bruke: Studieplan Y’s Men

De klubbene som vil benytte seg av denne støtteordningen, går inn i MineKurs – søk om … - bruke en godkjent… - samfunn – «Y's Men's for personlig vekst med fokus på nærmiljø, menighet og internasjonalt» - opprett søknad. Dere kan også lage deres egen studieplan i Minekurs hvis det er et behov.

K-stud har følgende satser for tilskudd til studiearbeid i år (2015):

- 80 kr pr kurstime til kurs, kor og andre sang- og musikkgrupper

- 60 kr pr time i smågrupper

KORT SAGT: Det er kanskje enklere å få tilskudd enn du kanskje tror! Se aktuell info på Kristelig Studieforbund - K-stud.no!