15-11-2015

Utviklingsfondet (EF)

Fondet har som formål å fremskaffe finansiell støtte og stabilitet til våre nåvær­ende og fremtidige formål, programmer og utbredelse, m.a.o.: Styrke og ut­vikle Y's-dom. Kun rentene blir brukt. Det internasjonale råd velger prosjekt.


15-11-2015

Den gyldne bok (The Golden book)

1. Et medlem, en klubb eller en gruppe kan hedres ved at det innbetales et beløp, minst USD 100  til Utviklingsfondet (Endowment Fund = EF), hvorved  navnet blir ført inn i The Golden Book.

Fra Region Norge:

     Hans Sole             1990, 1991

     Åge Holter             1991

     Arendal YMC          1992

     Rolf Walter Nilsen   1993

     Erling Skjeldal        1995

     Arvid Malme           1997

     Thomas Rønnild      1998

     Noralv Gabrielsen   1998

     Bjarne Holhjem      2004

     Gilbert Hansen       2004

     Egil Odd Halvorsen 2005, 2010

     Kjell A. Jensen       2006

     Aslaug R. Gilje       2010

    

2. En klubb, et medlem, en konvensjon, en konferanse, en hending etc. kan ved innbetaling av et beløp til Utviklingsfondet bli ført inn på spesiell side i The Golden Book.