30-08-2017

Regionsprosjekter 2017-2018

Innen fristen 01.06.2017 hadde regionsstyret mottatt 4 søknader om økonomisk støtte til regionsprosjekter. 

Regionsstyrets innstilling til regionskonferansen:

Regionskonferansen støtter følgende prosjekt med midler innsamlet i arbeidsåret 2017-18:

1.      Brønnøyspeiderne KFUK-KFUM med kr 70.000

2.      Asker KFUK-KFUM-Speidere med kr 55.000

3.     Norges KFUK-KFUM med kr 50.000

Regionsstyrets forslag ble vedtatt enstemming.


30-08-2017

Utvikling av KFUK-KFUM-Samarbeid Norge - Sri Lanka

undefinedAsker KFUK-KFUM-Speidere

Formål: Styrke og bygge opp mellommenneskelig forståelse ungdom i mellom. Bygge speider­arbeid i Pamunugama YMCA videre. Styrke og muliggjøre videre­føring av etablert venn­skaps­gruppe samarbeid med Pamunugama YMCA på Sri Lanka.

Beskrivelse av prosjektet: Asker KFUK-KFUM-Speidere ønsker å fortsette samarbeid med Sri Lanka mellom gruppene i Asker og Pamunugama YMCA som ble etablert i 2005. Gruppen var med å opprette KFUM-speiding på Sri Lanka i 2002. Siden 2205 har vi hatt ett lokalt til lokal samarbeide med Pamunugama YMCA.

Speiderarbeidet der har vært på retur, men er på vei opp igjen. Påsken 2016 var 32 Asker-speidere på Sri Lanka. Sommeren 2016 tar vi to yngre ledere til Norge for å bygge sam­arbeidet og disse lederne i en forsterket oppstart der nede.

Høsten 2017: Forberedelse til mottak felles program sommeren 2018 på leir i Norge. Program­felles­skap og utveksling av erfaringer. Lokal til lokal kontakt speidere imellom.

2018: Vi ønsker at samarbeidet skal vokse videre og at også lakesiske speidere skal få oppleve å komme på leir i Norge. Vi ønsker å invitere 4 speidere og en leder til Norges KFUK-KFUM-Speidere sin landsleir i Stjørdal sommeren 2018. For å realisere dette er gruppen avhengig av ekstern støtte.

2019: Programsamarbeid og utvikling av vennskap og kontakt etter landsleir 2018, besøk sommer 2017 og besøk påske 2016.

2020: Nytt besøk av norske speidere på Sri Lanka. Forberedelser, gjennomføring og etter­arbeidet.

Fokus gjennom hele prosjektet er å bygge speiding på Sri Lanka. Vitalisere eget arbeid i Norge med mere konkret samarbeid og mellommenneskelig kultur forståelse på ungdomsnivå mellom Norge og Sri Lanka.


30-08-2017

Kuruwita- leirplass i Sri Lanka

Brønnøyspeiderne KFUK-KFUM

Formål: Lage ferdig hovedbygningen på leirplassen som vi eier sammen med Moratuwa speiderne i Sri Lanka. Leirplassen skal bli et leirsted hvor tamiler og singalesere, funksjons­hem­mede og funksjons­friske, Lankesere og andre nasjonaliteter møtes, blir venner og lærer å for­stå hverandre.

Beskrivelse av prosjektet: Leirplassen ble kjøpt i 2010, det har vært jobbet på stedet fra da av, men pga mangel på penger har utviklingen tatt lengre tid enn planlagt. Hovedbygningen har et stort støpt gulv, 2 små rom (kjøkken og lager rom) i den ene enden, resten av det store flaten skal ha et stort ståltak, samt de 2 rommene skal ferdigstilles. Det regner mye i området så det er helt nødvendig å ha tak over et stort område for å kunne være sammen og gjøre aktiviteter.


30-08-2017

Ten Sing video (promo)

undefined Norges KFUK-KFUM

Formål: Prosjektets formål er å lage en video som presenterer Ten Sing for ungdom, i den hensikt å virke rekrutterende.

Beskrivelse av prosjektet: KFUK-KFUM har nylig vedtatt toårsmål for neste periode. Dette målet tar inn over seg behovet for medlemsvekst i organisasjonen og legger opp til en økning i antall medlemmer på 20%. Ten Sing er eksplisitt uttalt å være et prioritert satsningsområde i perioden. 2018 er også et jubileumsår for Ten Sing-bevegelsen og feirer 50-år som pådriver og utvikler av den norske kirkes ungdomsarbeid og som viktig aktør i norsk kulturliv (se vedlegg for nærmere beskrivelse av Ten Sing som aktivitet og betydning for unge mennesker).

Vi ser behovet for å formidle til ungdom hva Ten Sing er på en kreativ og fengende måte, og tror at videoformatet og sosiale medier er viktige verktøy for å få til dette. Videoen vil være et av flere tiltak i en bred satsning på Ten Sing i årene fremover og vil være en viktig ressurs i arbeidet med å nå målet om økt deltakelse. I tillegg vil det gi materiale til bruk i jubileums­året.