Fasteprosjektet TOF (Time of Fast)

Prosjekter som det skal arbeides med å finne støtte til i kommende arbeidsår, ble besluttet på ICM i juli 2017. 

Klubbene samler inn penger med fastebørser og andre aktiviteter. En rekke klubber ber nærmeste kirke om å at det blir tatt opp offer en søndag i fasten til dette. Offeret på Y’s Mens internasjonale kirkedag er også ofte benyttet til dette. Regionstyret oppfordrer klubbene til å ta kontakt med tjenesteleder for Fasteprosjektet dersom klubbene ønsker besøk eller få tilsendt materiell.

 


06-10-2017

Time of Fast-prosjekter 2017-2018

Tjenesteleder for Fasteprosjektet (TOF = Time of Fast), Egil Odd Halvorsen, har satt sammen en Powerpoint-presentasjon om årets fasteprosjekter. Presentasjonen kan hentes her.

undefined Time of Fast prosjekter 2017-2018 (PPTX)

 

Det er også en pdf-file (37 sider) med beskrivelse av TOF-prosjektene (ny 05.12.2017)

undefined Time of Fast Prosjekter 2017-2018 (PDF)