Bjørn K. Nygaard, Biskopshavn Y's Men's Club, Mobil: 938 68 040, E-post: bjny(at)live.no 

undefinedInformasjon om Kristen basis finner du her.


Medlemsregister

Finn A. Pedersen, Hinna Y's Men's Club, Mobil: 922 18 722, E-post: finnap(at)online.no

Dette området omfatter hjelp og bistand til klubber og medlemmer for å holde medlemsregisteret oppdatert.

undefined Veiledninger til bruk av medlemsregisteret (Portalbuzz) finnes her.


Vekst og utvikling

Thor Lutchen-Lehn, Askøy Y's Men's Club, Mobil: 414 25 489, E-post: tholut(at)hik.no

 undefined Mer om vekst og utvikling finnes her.


Y's Magasinet

Marit Helen Kløve, Åsane Y's Men's Club, Mobil: 416 44 980, E-post: marithelenek(at)gmail.com

undefined De siste Y's Magasin kan du lese her.


Norsk Symbolika

Jan Erik Berg, Asker Y's Men's Club, Mobil: 913 94 059, E-post: jan_erik_berg(at)yahoo.no 

undefined Mer informasjon om Norsk Symbolika finnes her


Fasteprosjektet (ToF)

Egil Odd Halvorsen, Arendal Y's Men's Club, Mobil: 905 59 048, E-post: egil-odd(at)broadpark.no 

undefinedInformasjon om Fateprosjektene (Time Of Fast = ToF) finnes her.


Hjemmesider

Bjarne Bredrup, Tønsberg Y's Men's Club, Mobil: 917 90 858, E-post: bjarne.bredrup(at)gmail.com 

Oppgaven er knyttet til stell, vedlikehold og oppdatering av regionen sine hjemmesider.


Kontakt med KFUK-KFUM

Gudbrand Robsahm-Kjørven, Nøtterøy Y's Men's Club, Mobil: 479 09 584, E-post: robsahm(at)kjorven.net

Oppgaven er i hovedsak knyttet til oppfølging av samarbeidsprosjekter og møter med organisasjonene.


Regionens arkiv

Gunnar Langvik, Lassa Y's Men's Club, Mobil: 995 95 875, E-post: gulang(at)hesbynett.no

Oppgavene består i å motta regionsstyrets dokumenter og sørge for at dette blir arkivert i Statsarkivet i Stavanger. Arkiver fra klubbene og distriktene, må arkiveres ved det lokale byarkiv.


Vennskapsklubber

Ingen tjenesteleder for tiden

Oppgavene består i hovedsak å bidra til at regionens klubber motiveres til å opprette vennskapsklubber i andre land. undefined Mer om Vennskapsklubber finnes her.